Minimalism lifestyle

Minimalism lifestyle

I watch the minimalism documentary from Netflix a few years back. My sister recommended it. It was a turning point for me because it just ‘opened my eyes’. I have previously read about Conmari methods and some articles about it. I haven’t read a book about it.

So, I like the minimalist lifestyle and I felt like that, it could be something to try out and become familiar with more. I would want to read more about this minimalism lifestyle and method.

I followed the minimalist Facebook site. Here is a link to the Facebook site of the minimalists. Best friends Joshua Fields Millburn & Ryan Nicodemus thought they have everything that they need until they didn’t want the usual life and lifestyle anymore. They both discovered this lifestyle of minimalism and everything changed. “Joshua & Ryan have garnered an audience of more than 20 million readers, listeners, and viewers”. -> https://www.facebook.com/theminimalists/

I haven’t really done yet all the steps, what I could do. Last winter, I took a flea market table and sold more than 30 items as well as the clothes of the home’s closet. It is one way to get rid of clothes and goods that you don’t longer need or use. At the same time, I got cleaned out of storage and closets. I just want to keep in the house just the goods that I use, or I like. In clothes, I prefer those that are comfortable and durable. I want to wear clothes what make me happy and what suit me.

Here are some links to read about minimalism lifestyle:

– The Minimalists: https://www.theminimalists.com/
– In Finnish: https://www.valtaamo.fi/elamantapana-minimalismi/

___________________________________

Minimalistinen elämäntyyli

Katsoin tämän dokumentin minimalistisestä elämäntyylistä Netflixistä muutama vuosi takaperin. Siskoni suositteli elokuvaa minulle. Se oli suunnan käännös minulle sillä se avasi silmiäni jonkin verran. Olen joskus lukenut myös Conmarituksesta muutaman artikkelin mutta en ole lukenut sitä kirjaa.

Joten tykästyin tähän minimalistiseen elämäntyyliin ja tunsin että, se voisi olla jotain mitä kokeilla ja mihin tutustua. Halusin lukea lisää tästä elämäntyylistä.

Seurasin jonkin aikaa minimalism Facebook sivua. Parhaat ystävykset Joshua Fields Millburn ja Ryan Nicodemus ajattelivat, että heillä on kaikkea kunnes he eivät halunneet sitä tavallista elämää ja elämäntyyliä enää. He molemmat huomasivat miten minimalistinen elämäntyyli muutti heitä. Heillä on ollut 20 miljoonaa lukijaa, kuulijaa. -> https://www.facebook.com/theminimalists/

En ollut tehnyt kaikkia askelia mitä halusin tehdä. Viime talvena pidin kirpputorilla pöytää, jossa myin yli 30 tavaraa tai vaatetta. Oli hyvä aika päästä eroon turhasta tavarasta muuton yhteydessä mitä en enää tarvinnut. Samaan aikaan siivosin varaston ja kaappeja. Haluan pitää kodissani vain sen mitä todella tarvitsen ja mitä käytän. Vaatteissa suosin mukavuutta, kestävyyttä ja hyvää käytettävyyttä. Haluan pukea vain vaatteita mitkä tekevät minut iloiseksi ja mitkä sopivat minulle.

Tässä on muutama linkki tietolähteisiin minimalistisesta elämäntyylistä:

– The Minimalists: https://www.theminimalists.com/
– In Finnish: https://www.valtaamo.fi/elamantapana-minimalismi/

Minimalism

(Canva.com)

First steps for the minimalism lifestyle

I did do also a few challenges last year. I started from seven days challenge and move on to the month-long challenge. I wanted to take some time for this thought and think peacefully what I want to keep in my life and where I want to give up. It was a good start for this lifestyle. Pinterest is good for some inspiration.

I think also that it’s good to think about how to spend money and goods in life in general. What I really need? Where do I want to spend money and invest in life?

The first step I did, was to reduce the number of goods at home and work. Reducing goods also is a positive effect on body and mind. Simplification reduces confusion, commodity and the order of the home. Then there is room and time for everything else. Such as family, close friends, hobbies and work. It is also easier to clean your home! 😉

To achieve this finish outcome, cleaning, organizing and brainwork are required. Relaxation and being is also part of life.

Have you guys heard about this minimalism lifestyle? Or developed it in life? 🙂
____________________________

Ensimmäiset askeleet kohti minimalista elämäntyyliä 

Tein muutamat haasteen viime vuonna. Aloitin 7 päivän haasteesta ja jatkoin sitten 30 päivän haasteeseen. Halusin ottaa aikaa ja ajatella rauhassa mitä todella haluan pitää elämässäni ja mistä haluan luopua. Se oli hyvä alku kohti minimalistisempaa elämäntyyliä. Pinterest oli hyvä inspiraation lähde. 

Uskon myös, että on hyvä miettiä miten kuluttaa rahaa ja tavaroita elämässä yleensäkin. Mitä todella tarvitsen? Mihin haluan käyttää rahaa ja mihin haluan investoida elämässäni?

Ensimmäinen askel oli vähentää tavaroita kotona ja töissä. Tavaroiden vähentäminen vaikuttaa positiivisesti mieleen ja kehoon. Tavarat pysyvät järjestyksessä ja se vähentää sekavuutta kotona. Sitten on enemmän tilaa muille asioille, kuten perheelle, ystäville, harrastuksille ja työlle. Silloin on myös helpompaa siivota kotona ja töissä! 😉

Päästäksesi lopputulemaan, tarvitsee aloittaa siivoamisesta, järjestämisestä ja mietiskely on myös sallittua. Lepääminen, rentoutuminen ja oleskelu on myös osa elämää.

Oletko kuullu minimalistisesta elämäntyylistä? Oletko hyödyntänyt sen oppeja? 🙂

Minimalism2

(canva.com)

(Pinterest.com)

I would wanna do this next..this is from pinterest.
Haluaisin vielä tehdä tämän minimalistisen haasteen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s