Birthday letter

Count down for my birthday at 21th.

I promiss myself to enjoy life every day, no matter what happens.

I know I am stronger than I can imagine and think.

My mind is deep and it isn’t always right, so it’s important that I don’t believe all my thougths.

I am capable of doing the things I wish to do or even are afraid of.

I am more than enough, like you too.

I am very sensitive and can overwhelm myself if I forget to take care of my need for alone time.

I trust myself that I can be there for supporting myself through things that is harder for me.

I can see how far I have come through these 3 past years.

I proud of myself that I have step outiside of my comfort zone and still trying to figure out things.

I know that everything goes well at the end and every experience is there for teaching me something important.

I understand that I haven’t always saw myself like others did, that is okay.

I didn’t know everything about myself and was totally misunderstood sometimes because of my past trauma experiences and reactions was different than others would be able to get.

I forgive myself and those who hurted me someway.

I make myself as a priority of my life because without caring ourself first, we can’t be there for others fully.

I trust the right timing and allow myself to take time for healing.

Everything I feel is valid, and I know I can choose how I react and how I act in different situations.

I respect myself and others.

I choose to love and be loved.

I choose peace and calmness.

I cherish my home and relationships.

I say thank you and feel the gratitude towards things that I have already.

Thank you for reading and being you.

By love,
Tiia

Good vibes after a flu

Syntymäpäivä kirje

Lähtölaskenta syntymäpäivääni 21.päivään.

Lupaan itselleni, että nautin elämästä joka päivä riippumatta siitä, mitä tapahtuu.

Tiedän, että olen vahvempi kuin voin kuvitella ja ajatella.

Mieleni on syvällinen eikä se ole aina oikeassa, joten on tärkeää, etten usko kaikkia ajatuksiani.

Pystyn kyllä tekemään asioita, joita haluan tehdä tai joita jopa pelkään.

Olen enemmän kuin tarpeeksi, kuten sinäkin.

Olen hyvin herkkä ja voin väsyttää itseni, jos unohdan huolehtia yksin vietetyn ajan tarpeestani.

Luotan itseeni, että voin olla tukemassa itseäni niissä asioissa, jotka ovat minulle vaikeampia.

Näen, kuinka pitkälle olen päässyt näiden 3 viime vuoden aikana.

Olen ylpeä itsestäni, että olen astunut mukavuusalueeni ulkopuolelle ja yritän edelleen selvittää asioita.

Tiedän, että kaikki menee hyvin loppujen lopuksi ja jokainen kokemus on täällä opettamassa minulle jotain tärkeää.

Ymmärrän, etten ole aina nähnyt itseäni kuten muut näkevät minut, se on okei.

En tiennyt kaikkea itsestäni ja minut ymmärrettiin joskus täysin väärin, koska aiemmat traumakokemukseni ja reaktioni olivat erilaisia kuin muut osasivat odottaa.

Annan anteeksi itselleni ja muille, jotka satuttivat minua jollain tavalla.

Asetan itseni elämäni prioriteetiksi, koska välittämällä ensin itsestämme, voimme olla myös täysillä muiden tukena.

Luotan oikeaan ajoitukseen ja annan itselleni aikaa paranemiseen.

Kaikki, mitä tunnen, on totta, ja tiedän, että voin valita, miten reagoin ja miten toimin eri tilanteissa.

Kunnioitan itseäni ja muita.

Päätän rakastaa ja tulla rakastetuksi.

Valitsen rauhan ja tyyneyden.

Vaalin kotiani ja ihmissuhteitani.

Sanon kiitos ja tunnen kiitollisuutta asioista, joita minulla jo on.

Kiitos, että luit ja olet sinä.

Rakkaudella,
Tiia

Embracing being myself

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s