Wellness

We can do this!
https://strongerwellnessjourney.com/2019/05/10/we-can-do-this/

*I can’t do this. I can’t.
Well, I try.. no I can’t do this.
But I want to..*

It feels sometimes hard,
and you feel like you can’t do something but you can if you really believe yourself.

It is okay to try and try again.

Stress and anxiety are not best friends with you. These feelings go away, also like negative feelings. You can choose your point of view.

You are not alone. Here are people who try to cope with these feelings also. Anxiety, panic, depression..caring everything around you.

We are not alone. We can do this!
____________________________________________________

Me pystymme tähän!

*En pysty tähän. En pysty.
No, yritän.. ei, en pysty tähän.
Mutta haluan yrittää..*

Se tuntuu välillä vaikealta,
ja tunnet että, et pysty tekemään jotain mitä haluat mutta pystyt siihen jos todella uskot itseesi.

On ok yrittää ja yrittää uudestaan.

Stressi ja ahdistus ei ole parhaita ystäviäsi. Nämä tunteet menevät ohi, kuten myös negatiiviset tunteet. Voit valita mitä tunnet.

Et ole yksin. Täällä on ihmisiä, jotka yrittävät pärjätä näiden tunteiden kanssa myös. Ahdistus, paniikki, masennus.. huolehtiminen kaikesta ympärilläsi.

Me emme ole yksin! Me pystymme tähän!

_____________________________________________________

It is okay to feel
https://strongerwellnessjourney.com/2019/05/31/it-is-okay-to-feel/

Sometimes emotions just come and you feel so much. Everything feels bigger than they seem to be. It is okay to feel, breathe, and just be.

Emotions are just emotions, they come and go. Emotions don’t tell you who you are.

It is sometimes hard to feel bad emotions, like sadness, anger, frustrations, negative self-talk.. It is good to notice how you speak for yourself. Is it positive or negative?

We can choose how we see the world around us. We can treat us better, just like a friend. Although it is good to just be, without any doubt. Just let go and trust.

_________________________

On ok tuntea

Joskus tunteita vaan tulee ja tunnet niin paljon. Kaikki tuntuu isommalta kuin ne oikeasti ovat. On ok tuntea, hengitä ja ole vain siinä.

Tunteet ovat vain tunteita, ne tulee ja menee. Tunteet ei kerro sitä kuka olet.

Joskus on vaikeaa tuntea huonoja tunteita, kuten surua, vihaa, turhautumista, negatiivisia ajatuksia.. On hyvä huomata, miten puhut itsellesi. Onko se positiivista vai negatiivista?

Me voimme valita, kuinka näemme maailman ympärillämme. Me voimme kohdella toisiamme paremmin, kuten ystäviä. On myös hyvä vain olla, ilman ennakkoluuloja. Päästä vain irti ja luota.

_____________________________________________________

What inspires me?
https://strongerwellnessjourney.com/2019/06/18/what-inspires-me/

I asked before what you wanna ask for me. So this post got a few likes and one question. The question was: what inspires you?

This is a good question. I think there is a couple of answers for it. For me, I get inspirations for beautiful nature, decor or landscape. Some colors or things to do inspires me. Like photography, writing, wellness things, family, friends and all this beautiful world around us.

I get also the inspiration for cooking and exercise. I want to see good things around me and be positive. One important people is my granny, who is so wise and welcoming. I want to learn from her and be as good than I can be. Getting good results and feedback keeps me going also.

I want to also develop myself and learn new things. I want to do things what I love and what I enjoy, like yoga and pilates. Music also inspires me.

What inspires you? Thank you for stopping by here! Have a great week! 🙂
Tiia

__________________________

Mikä inspiroi minua?

Kysyin aiemmin mitä haluaisitte kysyä minulta. Postaus sai muutamia tykkäyksiä ja yhden kysymyksen. Kysymys oli: mikä inspiroi minua?

Tämä on hyvä kysymys. Uskon että, siihen on muutamia vastauksia. Saan inspiraatiota kauniista luonnosta, sisustuksesta ja maisemista. Jotkut värit ja asiat, mitä voi tehdä inspiroi minua. Kuten valokuvaus, kirjoittaminen, hyvinvointi asiat, perhe, ystävät ja kaunis maailma ympärillämme.

Saan myös inspiraatiota ruoan laittoon ja liikuntaan. Haluan nähdä hyviä asioita ympärilläni ja olla positiivinen. Yksi tärkeä asia on mummini, joka on niin viisas ja vieraanvarainen. Haluan oppia häneltä asioita ja olla niin hyvä ihminen kuin voin olla. Hyvät tulokset, kädenjälki ja palaute auttaa minua jatkamaan.

Haluan myös kehittää itseäni ja oppia uusia asioita. Haluan tehdä asioita, joita rakastan, kuten joogaa ja pilatesta. Musiikki myös inspiroi minua.

Mikä inspiroi sinua? Kiitos, että kävit lukemassa tämän ja mukavaa viikkoa sinne! 🙂
Tiia

dav
___________________________________________________

Happy to be here
https://strongerwellnessjourney.com/2019/06/21/happy-to-be-here/

I am grateful to be here.

I am grateful for the sunset, sunrise, raining outside and morning tea.

I like nights with more light.

I am grateful for summer and holiday. I am grateful for nature.

I am happy to be here. It is amazing, that we are here. And the world around us is miraculous.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

_________________________

Onni on olla täällä

Olen kiitollinen siitä, että olen täällä.

Olen kiitollinen auringon laskusta, noususta, sateesta ja aamun teestä.

Tykkään valoisista illoista.

Olen kiitollinen myös kesästä ja lomasta. Olen kiitollinen luonnosta.

Olen onnellinen siitä, että olen täällä. On ihmeellistä, että olemme täällä. Maailma ympärillämme on ihmeellinen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
_____________________________________________________

Relax
https://strongerwellnessjourney.com/2019/07/05/relax/

Summer is a good time to take it slow and relax.
It is okay to take it easy and keep it cool.
Relaxing is good for you. Stress levels cool down and
your body is relaxing.
You feel better. You can breathe.
You can relax.

_______________________

Rentoudu

Kesä on hyvää aikaa ottaa rauhallisemmin ja rentoutua.
On ok ottaa aikaa itselle ja ottaa iisimmin.
Rentoutuminen tekee hyvää sinulle. Stressi tasot laskevat ja
kroppasi rentoutuu.
Voit paremmin. Voit hengittää.
Voit rentoutua.

kuvii 25.01.2010 046

________________________________________________

Fear
https://strongerwellnessjourney.com/2019/07/19/fear/

It is difficult to feel fear and when you think something bad could happen.

It is a bad feeling that something could happen, you don’t know what this feeling really is. You can’t get those thoughts clear out.

You feel anxious. You can’t see things like usually.

It is going to be fine if you just breathe and take it easy.

Don’t worry. Those thoughts go away. Fear goes away also.

_____________________________________

Pelko

On vaikeaa tuntea pelkoa ja kun luulet että, jotain pahaa voisi tapahtua.

Se on huono tunne kun jotain voisi sattua, et oikein tiedä mikä tämä tunne todella on. Et saa ajatuksiasi selkenemään.

Tunnet ahdistusta. Et pysty ajattelemaan niin kuin yleensä.

Kaikki tulee menemään hyvin kun vain hengität ja otat rauhallisesti.

Älä huoli. Tunteet menevät ohi. Pelko menee ohi myös.

bdr

_________________________________________________

Life is like a dance
https://strongerwellnessjourney.com/2019/08/16/life-is-like-a-dance/

Life is like a dance, you can move so fast or slow that you need to.
It goes with your own beat and rhythm that suits you the best.
Sometimes it is going too fast, up or down.
But it is your choice how you wanna take it? 😊💃

_____________________

Elämä on kuin tanssi

Elämä on kuin tanssi, voit liikkua niin nopeasti tai hitaasti kuin tarvitsee.
Se menee omalla rytmillä, mikä sopii sinulle parhaiten.
Joskus se menee liian nopeasti, ylös tai alas.
Mutta on sinun valinta kuinka haluat ajatella siitä? 😊💃

IMG_20180309_144608_008

_________________________________________________

Stress 
https://strongerwellnessjourney.com/2019/08/16/stress/

Stress is good for minimal to get good results. It keeps you going and you make good work.

Stress isn’t good for you if it going to be overwhelming or bad for you. When it is taking all of your power and energy. When you can’t cope as usually, or you start to get more tired and anxious.

When stress is good for you and when it is not?

_______________________

Stressi

Stressi on hyväksi sinulle vähäisenä määränä, jotta saat hyviä tuloksia. Se saa sinut jatkamaan ja tekemään hyvää työtä.

Stressi ei ole hyväksi, jos se saa sinut huolestuneeksi tai se on huonoksi sinulle. Jos se ottaa kaiken voiman ja energian sinulta. Jos et pysty toimimaan kuin yleensä, tai tulet väsyneeksi ja ahdistuneeksi.

Milloin stressi on hyväksi sinulle ja milloin se ei ole?

IMG_20181019_220714_727
___________________________________________________

You are important
https://strongerwellnessjourney.com/2019/09/06/you-are-important/

You are worthy of everything that you dream of. You are important.

You are good enough.

I had a dream where I saw this message and thought I wanna write a blog post about it. You are important.

__________________

Olet tärkeä

Olet ansainnut juuri sen mistä unelmoit. Olet tärkeä.

Olet riittävä.

Näin unta missä näin tämän viestin ja ajattelin, että kirjoitan siitä blogi postauksen.
Olet tärkeä.

sdr

__________________________________________________

Wellness
https://strongerwellnessjourney.com/2019/09/13/wellness/

Wellness is an important part of your life and balance. You can keep it good by different life choices and habits. For every one they are different. What do you need?

These are just my thoughts about wellness to note to myself. But if these help you someway, it is good.

Balanced life
It is good to achieve a well-balanced life. I think that it is important to have own time for work and free time. It is good to invest in your life and everyday wellbeing. It is good to do what you love and want to do in life. Realize your dreams and listen to what you really want. Everything is possible if only give it a chance.

Peace of mind

It is important to have peace in life general. It is good to invest yourself, family, friends and your everyday life. We can find peace and calmness by doing things which are important to us and do what makes you happy. Sometimes you can’t influence everything, so let it go on its own way. Think about what you can do and what you can’t do. Try your best and be okay with that. Invest in good life, rest and wellbeing.

Goodnight sleep and rest

It is good to sleep enough, like 7-9 hours per night. For everyone it is unique, how much do you need to sleep to function well. Good rest is important to be well and keep it going.

Exercise and movement

Every one needs movement and exercise, what suits you well. Everyone likes different things, like jogging, gym, walking, group activities, yoga or pilates. How do you want to move and when? It is good to start on small changes and develop then in your own time.

Food choices

I have learned that it is good to eat versatile and colorful. I have liked plant-based foods and snacks, where it is a little bit of fish, meat and healthy sweets, like fruits and berries. It is good to eat different vegetables. Everyone likes different foods, drinks, and snacks, so there is no right or wrong way to eat. Everyone makes their own choices.

Drinking water

It is good to drink enough water, like 8-10 glasses by day. It depends on how much do you spend your energy and sweat in your day.

Relationships and friends

Good relationships make you happy and glad. It is good to take care of your relationships with your family, friends and close people. Maybe pets are also important to you.

It is good to invest in your close relationships. Let the people to your life, who has a positive attitude for life. Invest in good relationships and conversations with friends and family.

Ask help, when you need it. Tell others how you feel and ask someone how they are doing. Social relationship affects on your health and wellness. Let good people to your life and be less with someone who doesn’t have good effects on you.

Important things and hobbies

What do you wanna do and what is important for you? It is good to have something to do and hobbies what you like. You get meaning to your life and you have something to spend your free time with.

Meditation, yoga, and pilates?

You can try meditation, yoga, and pilates for exercise. Meditation helps figure out your thoughts and it can calm you down. We have countless thoughts in mind during the day. It is good to listen to yourself and let your thoughts pass by. You can choose that you don’t ignore all the thoughts, but you can let it go. Yoga and Pilates helps you by moving and breathing. I like very much about doing yoga and pilates when I need some calm exercises.

Communities

Do you have a good job or home community? Go to the library, coffeehouse or some open community, where you can get together with other people and find new people to your life. It is good to be part of some community because it draws you in and you’re not alone. We people are humans and we need other people close to us. Communities unite people together and bring new experiences to life.

Go out of your comfort zone

Do you think that you do always the same things and you have your own routine in life? It is good to step out of the discomfort areas sometimes because it develops you. Do not let the fear and fear of failure prevent you from acting differently. You can choose to do differently than earlier. You don’t even know what you could achieve unless you don’t try.

What do you think about wellness or its improvement?

wellness!

Hyvinvointi

Hyvinvointi on tärkeä osa elämääsi ja tasapainoasi. Voit pitää siitä huolta erilaisilla elämäntavoilla ja valinnoilla. Kaikille ne on erilaisia. Mitä sinä tarvitset?

Tasapainoinen elämä

On hyvä tavoitella tasapainoista elämää. Ajattelen että, on tärkeää olla omaa aikaa työlle ja vapaa-ajalle. On hyvä investoida elämääsi ja jokapäiväiseen hyvinvointiin. On tärkeää tehdä mitä rakastat ja haluat elämältäsi. Yritä löytää unelmasi ja kuunnella sitä mitä todella haluat elämältäsi. Kaikki on mahdollista, jos annat sille mahdollisuuden.

Mielenrauha

Elämässä on hyvä olla rauhaa yleisellä tasolla. On hyvä investoida aikaa itsellesi, perheellesi, ystävillesi ja joka päiväiseen elämääsi. Me voimme löytää mielenrauhan ja rauhallisuuden tekemällä asioita, jotka on tärkeitä meille ja, jotka tekevät meidät onnelliseksi. Joskus et voi vaikuttaa kaikkeen mitä ympärilläsi tapahtuu, joten yritä päästää irti omalla tavallasi. Ajattele mitä voit tehdä ja mitä et voi tehdä asialle. Yritä parhaasi ja pyri olemaan sujut sen kanssa. Panosta lepoon, elämään ja hyvinvointiin.

Hyvät yöonet ja lepo

On hyvä nukkua tarpeeksi, kuten 7-9 tuntia joka yö. Kaikille se on yksilöllistä, minkä verran unta tarvitset, jotta pystyt suoriutumaan päivästä hyvin. Lepo on tärkeää voidaksesi hyvin.

Liikunta ja liike

Jokainen tarvitsee liikuntaa ja liikettä, mikä sopii sinulle parhaiten. Jokainen tykkää erilaisista asioista, kuten lenkkeilystä, kuntosalista, ryhmäliikunnasta, joogasta tai pilateksesta. Miten haluat liikkua ja milloin? On hyvä ottaa pieniä tavoitteita ja kehittyä omaan tahtiisi.

Ruokavalinnat

Olen oppinut, että on hyvä syödä monipuolisesti ja värikkäästi. Olen pitänyt kasvispainoitteisesta ruoasta ja välipaloista, mikä sisältää kalaa, vähän lihaa ja terveellisiä välipaloja, makeaa, kuten hedelmät ja marjat. On hyvä syödä erilaisia vihanneksia ja juureksia. Jokainen tykkää erilaisesta ruoasta, juomista ja välipaloista, joten ei ole yhtä oikeaa tapaa syödä. Jokainen tekee omat valinnat ruoan suhteen.

Veden juominen

On hyvä juoda riittävästi vettä, kuten 8-10 lasillista päivässä. Se riippuu siitä, miten paljon käytät energiaa ja hikoilet päivän aikana.

Ihmissuhteet ja ystävät

Hyvät ihmissuhteet tekevät sinut onnelliseksi ja iloiseksi. On hyvä hoitaa ihmissuhteita perheesi, ystäviesi ja läheisten ihmisten kanssa. Ehkä myös eläimet ovat tärkeitä sinulle.

On hyvä investoida läheisiin ihmissuhteisiisi. Päästä ihmisiä elämääsi, joilla on positiivinen asenne elämään. Panosta hyviin ihmissuhteisiin ja keskusteluihin ystävien ja perheen kanssa.

Pyydä apua, silloin kuin sitä tarvitset. Kerro muille mitä sinulle kuuluu ja kysy muilta, mitä heille kuuluu. Sosiaaliset ihmissuhteet vaikuttavat terveyteesi ja hyvinvointiisi. Päästä hyviä ihmisiä elämääsi ja ole vähemmän niiden kanssa, jotka vievät energiaasi.

Tärkeät asiat ja harrastukset

Mitä haluat tehdä ja mikä on sinulle tärkeää? On hyvä olla jotain kivaa tekemistä ja harrastuksia, joista pidät. Saat tarkoituksen elämällesi ja sinulla on jotain kivaa, minkä kanssa voit viettää aikaa.

Meditaatio, jooga tai pilates?

Voit kokeilla meditaatiota, joogaa tai pilatesta harjoituksina. Meditaatio auttaa selvittämään ajatuksiasi ja se rauhoittaa mieltäsi. Meillä on satunnaisesti ajatuksia pyörimässä mielessä päivän aikana. On hyvä kuunnella itseäsi ja antaa ajatuksien mennä. Voit valita, että et huomioi kaikkia ajatuksiasi, joita tulee mieleesi ja päästä niistä irti. Jooga ja pilates auttaa sinua liikkumaan ja hengittämään. Tykkään todella paljon tehdä joogaa ja pilatesta, silloin kun tarvitsen rauhallisempia liikuntaharjoituksia.

Yhteisöt

Onko sinulla hyvä työyhteisö tai kotiympäristö? Voit myös mennä kirjastoon, kahvilaan tai johonkin avoimeen tilaan, jossa voit yhteyksissä toisiin ihmisiin tai löytää uusia ihmisiä elämääsi. On hyvä kuulua johonkin yhteisöön, koska se vetää sinua puoleensa ja et ole yksin. Me olemme ihmisiä, jotka tarvitsevat muita ihmisiä lähellemme. Yhteisöt yhdistävät ihmisiä yhteen ja tuovat uusia kokemuksia elämään.

Mene mukavuusalueesi ulkopuolelle

Tuntuuko sinusta, että teet aina samoja asioita ja sinulla on oma päivärutiinisi elämässä? On hyvä joskus siirtyä pois mukavuusalueeltasi, jotta voit kehittyä. Älä anna pelon tai epäonnistumisen tunteen estää sinua toimimaan erilailla. Voit valita tehdä asioita eri tavalla kuin ennen. Et voi tietää mitä saavutat, jos et ikinä kokeile uutta.

Mitä ajatuksia hyvinvointi tai sen parantaminen herättää sinussa?
________________________________________________

Green power smoothie
https://strongerwellnessjourney.com/2019/09/16/green-power-smoothie/

You need for this recipe:
– 1 Apple
– 1 Kiwi
– a handful of spinach leaves
– a handful of borecole
– 1/2 half avocado
– 1-2 decilitre liquid (water/almond milk/juice)

Instructions:
1. Slice the apple.
2. Peel and chop the kiwi and avocado.
3. Add all ingredients to a blender and mix them together.
4. Enjoy!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vihreää voimaa -smoothie

Tarvitset tähän reseptiin:
– 1 omena
– 1 Kiivi
– Kourallinen pinaatin lehtiä
– Kourallinen lehtikaalia
– 1/2 avokado
– 1-2 dl nestettä (vettä/mantelimaitoa/mehua)

Ohje:
1. Paloittele omena
2. Kuori ja paloittele kiivi sekä avokado.
3. Lisää loput ainekset blenderiin ja sekoita hyvin.
4. Nauti!

P1010003smoothie2

Advertisements