Wellness

We can do this!
https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2019/05/10/we-can-do-this/

*I can’t do this. I can’t.
Well, I try.. no I can’t do this.
But I want to..*

It feels sometimes hard,
and you feel like you can’t do something but you can if you really believe yourself.

It is okay to try and try again.

Stress and anxiety are not best friends with you. These feelings go away, also like negative feelings. You can choose your point of view.

You are not alone. Here are people who try to cope with these feelings also. Anxiety, panic, depression..caring everything around you.

We are not alone. We can do this!

Me pystymme tähän!

*En pysty tähän. En pysty.
No, yritän.. ei, en pysty tähän.
Mutta haluan yrittää..*

Se tuntuu välillä vaikealta,
ja tunnet että, et pysty tekemään jotain mitä haluat mutta pystyt siihen jos todella uskot itseesi.

On ok yrittää ja yrittää uudestaan.

Stressi ja ahdistus ei ole parhaita ystäviäsi. Nämä tunteet menevät ohi, kuten myös negatiiviset tunteet. Voit valita mitä tunnet.

Et ole yksin. Täällä on ihmisiä, jotka yrittävät pärjätä näiden tunteiden kanssa myös. Ahdistus, paniikki, masennus.. huolehtiminen kaikesta ympärilläsi.

Me emme ole yksin! Me pystymme tähän!

_____________________________________________________

It is okay to feel
http://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2019/05/31/it-is-okay-to-feel/

Sometimes emotions just come and you feel so much. Everything feels bigger than they seem to be. It is okay to feel, breathe, and just be.

Emotions are just emotions, they come and go. Emotions don’t tell you who you are.

It is sometimes hard to feel bad emotions, like sadness, anger, frustrations, negative self-talk.. It is good to notice how you speak for yourself. Is it positive or negative?

We can choose how we see the world around us. We can treat us better, just like a friend. Although it is good to just be, without any doubt. Just let go and trust.

On ok tuntea

Joskus tunteita vaan tulee ja tunnet niin paljon. Kaikki tuntuu isommalta kuin ne oikeasti ovat. On ok tuntea, hengitä ja ole vain siinä.

Tunteet ovat vain tunteita, ne tulee ja menee. Tunteet ei kerro sitä kuka olet.

Joskus on vaikeaa tuntea huonoja tunteita, kuten surua, vihaa, turhautumista, negatiivisia ajatuksia.. On hyvä huomata, miten puhut itsellesi. Onko se positiivista vai negatiivista?

Me voimme valita, kuinka näemme maailman ympärillämme. Me voimme kohdella toisiamme paremmin, kuten ystäviä. On myös hyvä vain olla, ilman ennakkoluuloja. Päästä vain irti ja luota.

_____________________________________________________

What inspires me?
https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2019/06/18/what-inspires-me/

I asked before what you wanna ask for me. So this post got a few likes and one question. The question was: what inspires you?

This is a good question. I think there is a couple of answers for it. For me, I get inspirations for beautiful nature, decor or landscape. Some colors or things to do inspires me. Like photography, writing, wellness things, family, friends and all this beautiful world around us.

I get also the inspiration for cooking and exercise. I want to see good things around me and be positive. One important people is my granny, who is so wise and welcoming. I want to learn from her and be as good than I can be. Getting good results and feedback keeps me going also.

I want to also develop myself and learn new things. I want to do things what I love and what I enjoy, like yoga and pilates. Music also inspires me.

What inspires you? Thank you for stopping by here! Have a great week! 🙂
Tiia

Mikä inspiroi minua?

Kysyin aiemmin mitä haluaisitte kysyä minulta. Postaus sai muutamia tykkäyksiä ja yhden kysymyksen. Kysymys oli: mikä inspiroi minua?

Tämä on hyvä kysymys. Uskon että, siihen on muutamia vastauksia. Saan inspiraatiota kauniista luonnosta, sisustuksesta ja maisemista. Jotkut värit ja asiat, mitä voi tehdä inspiroi minua. Kuten valokuvaus, kirjoittaminen, hyvinvointi asiat, perhe, ystävät ja kaunis maailma ympärillämme.

Saan myös inspiraatiota ruoan laittoon ja liikuntaan. Haluan nähdä hyviä asioita ympärilläni ja olla positiivinen. Yksi tärkeä asia on mummini, joka on niin viisas ja vieraanvarainen. Haluan oppia häneltä asioita ja olla niin hyvä ihminen kuin voin olla. Hyvät tulokset, kädenjälki ja palaute auttaa minua jatkamaan.

Haluan myös kehittää itseäni ja oppia uusia asioita. Haluan tehdä asioita, joita rakastan, kuten joogaa ja pilatesta. Musiikki myös inspiroi minua.

Mikä inspiroi sinua? Kiitos, että kävit lukemassa tämän ja mukavaa viikkoa sinne! 🙂
Tiia

dav
_____________________________________________________

Happy to be here
https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2019/06/21/happy-to-be-here/

I am grateful to be here.

I am grateful for the sunset, sunrise, raining outside and morning tea.

I like nights with more light.

I am grateful for summer and holiday. I am grateful for nature.

I am happy to be here. It is amazing, that we are here. And the world around us is miraculous.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Onni on olla täällä

Olen kiitollinen siitä, että olen täällä.

Olen kiitollinen auringon laskusta, noususta, sateesta ja aamun teestä.

Tykkään valoisista illoista.

Olen kiitollinen myös kesästä ja lomasta. Olen kiitollinen luonnosta.

Olen onnellinen siitä, että olen täällä. On ihmeellistä, että olemme täällä. Maailma ympärillämme on ihmeellinen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
_____________________________________________________

Relax
https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2019/07/05/relax/

Summer is a good time to take it slow and relax.
It is okay to take it easy and keep it cool.
Relaxing is good for you. Stress levels cool down and
your body is relaxing.
You feel better. You can breathe.
You can relax.

Rentoudu

Kesä on hyvää aikaa ottaa rauhallisemmin ja rentoutua.
On ok ottaa aikaa itselle ja ottaa iisimmin.
Rentoutuminen tekee hyvää sinulle. Stressi tasot laskevat ja
kroppasi rentoutuu.
Voit paremmin. Voit hengittää.
Voit rentoutua.

kuvii 25.01.2010 046

____________________________________________________

Fear
https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2019/07/19/fear/

It is difficult to feel fear and when you think something bad could happen.

It is a bad feeling that something could happen, you don’t know what this feeling really is. You can’t get those thoughts clear out.

You feel anxious. You can’t see things like usually.

It is going to be fine if you just breathe and take it easy.

Don’t worry. Those thoughts go away. Fear goes away also.

Pelko

On vaikeaa tuntea pelkoa ja kun luulet että, jotain pahaa voisi tapahtua.

Se on huono tunne kun jotain voisi sattua, et oikein tiedä mikä tämä tunne todella on. Et saa ajatuksiasi selkenemään.

Tunnet ahdistusta. Et pysty ajattelemaan niin kuin yleensä.

Kaikki tulee menemään hyvin kun vain hengität ja otat rauhallisesti.

Älä huoli. Tunteet menevät ohi. Pelko menee ohi myös.

bdr

_________________________________________________

Life is like a dance
https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2019/08/16/life-is-like-a-dance/

Life is like a dance, you can move so fast or slow that you need to.
It goes with your own beat and rhythm that suits you the best.
Sometimes it is going too fast, up or down.
But it is your choice how you wanna take it? 😊💃

Elämä on kuin tanssi

Elämä on kuin tanssi, voit liikkua niin nopeasti tai hitaasti kuin tarvitsee.
Se menee omalla rytmillä, mikä sopii sinulle parhaiten.
Joskus se menee liian nopeasti, ylös tai alas.
Mutta on sinun valinta kuinka haluat ajatella siitä? 😊💃

IMG_20180309_144608_008

_________________________________________________

Stress 
https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2019/08/16/stress/

Stress is good for minimal to get good results. It keeps you going and you make good work.

Stress isn’t good for you if it going to be overwhelming or bad for you. When it is taking all of your power and energy. When you can’t cope as usually, or you start to get more tired and anxious.

When stress is good for you and when it is not?

Stressi

Stressi on hyväksi sinulle vähäisenä määränä, jotta saat hyviä tuloksia. Se saa sinut jatkamaan ja tekemään hyvää työtä.

Stressi ei ole hyväksi, jos se saa sinut huolestuneeksi tai se on huonoksi sinulle. Jos se ottaa kaiken voiman ja energian sinulta. Jos et pysty toimimaan kuin yleensä, tai tulet väsyneeksi ja ahdistuneeksi.

Milloin stressi on hyväksi sinulle ja milloin se ei ole?

IMG_20181019_220714_727
___________________________________________________

You are important
https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2019/09/06/you-are-important/

You are worthy of everything that you dream of. You are important.

You are good enough.

I had a dream where I saw this message and thought I wanna write a blog post about it. You are important.

Olet tärkeä

Olet ansainnut juuri sen mistä unelmoit. Olet tärkeä.

Olet riittävä.

Näin unta missä näin tämän viestin ja ajattelin, että kirjoitan siitä blogi postauksen.
Olet tärkeä.

sdr

__________________________________________________

Wellness
https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2019/09/13/wellness/

Wellness is an important part of your life and balance. You can keep it good by different life choices and habits. For every one they are different. What do you need?

These are just my thoughts about wellness to note to myself. But if these help you someway, it is good.

Balanced life
It is good to achieve a well-balanced life. I think that it is important to have own time for work and free time. It is good to invest in your life and everyday wellbeing. It is good to do what you love and want to do in life. Realize your dreams and listen to what you really want. Everything is possible if only give it a chance.

Peace of mind

It is important to have peace in life general. It is good to invest yourself, family, friends and your everyday life. We can find peace and calmness by doing things which are important to us and do what makes you happy. Sometimes you can’t influence everything, so let it go on its own way. Think about what you can do and what you can’t do. Try your best and be okay with that. Invest in good life, rest and wellbeing.

Goodnight sleep and rest

It is good to sleep enough, like 7-9 hours per night. For everyone it is unique, how much do you need to sleep to function well. Good rest is important to be well and keep it going.

Exercise and movement

Every one needs movement and exercise, what suits you well. Everyone likes different things, like jogging, gym, walking, group activities, yoga or pilates. How do you want to move and when? It is good to start on small changes and develop then in your own time.

Food choices

I have learned that it is good to eat versatile and colorful. I have liked plant-based foods and snacks, where it is a little bit of fish, meat and healthy sweets, like fruits and berries. It is good to eat different vegetables. Everyone likes different foods, drinks, and snacks, so there is no right or wrong way to eat. Everyone makes their own choices.

Drinking water

It is good to drink enough water, like 8-10 glasses by day. It depends on how much do you spend your energy and sweat in your day.

Relationships and friends

Good relationships make you happy and glad. It is good to take care of your relationships with your family, friends and close people. Maybe pets are also important to you.

It is good to invest in your close relationships. Let the people to your life, who has a positive attitude for life. Invest in good relationships and conversations with friends and family.

Ask help, when you need it. Tell others how you feel and ask someone how they are doing. Social relationship affects on your health and wellness. Let good people to your life and be less with someone who doesn’t have good effects on you.

Important things and hobbies

What do you wanna do and what is important for you? It is good to have something to do and hobbies what you like. You get meaning to your life and you have something to spend your free time with.

Meditation, yoga, and pilates?

You can try meditation, yoga, and pilates for exercise. Meditation helps figure out your thoughts and it can calm you down. We have countless thoughts in mind during the day. It is good to listen to yourself and let your thoughts pass by. You can choose that you don’t ignore all the thoughts, but you can let it go. Yoga and Pilates helps you by moving and breathing. I like very much about doing yoga and pilates when I need some calm exercises.

Communities

Do you have a good job or home community? Go to the library, coffeehouse or some open community, where you can get together with other people and find new people to your life. It is good to be part of some community because it draws you in and you’re not alone. We people are humans and we need other people close to us. Communities unite people together and bring new experiences to life.

Go out of your comfort zone

Do you think that you do always the same things and you have your own routine in life? It is good to step out of the discomfort areas sometimes because it develops you. Do not let the fear and fear of failure prevent you from acting differently. You can choose to do differently than earlier. You don’t even know what you could achieve unless you don’t try.

What do you think about wellness or its improvement?

wellness!

Hyvinvointi

Hyvinvointi on tärkeä osa elämääsi ja tasapainoasi. Voit pitää siitä huolta erilaisilla elämäntavoilla ja valinnoilla. Kaikille ne on erilaisia. Mitä sinä tarvitset?

Tasapainoinen elämä

On hyvä tavoitella tasapainoista elämää. Ajattelen että, on tärkeää olla omaa aikaa työlle ja vapaa-ajalle. On hyvä investoida elämääsi ja jokapäiväiseen hyvinvointiin. On tärkeää tehdä mitä rakastat ja haluat elämältäsi. Yritä löytää unelmasi ja kuunnella sitä mitä todella haluat elämältäsi. Kaikki on mahdollista, jos annat sille mahdollisuuden.

Mielenrauha

Elämässä on hyvä olla rauhaa yleisellä tasolla. On hyvä investoida aikaa itsellesi, perheellesi, ystävillesi ja joka päiväiseen elämääsi. Me voimme löytää mielenrauhan ja rauhallisuuden tekemällä asioita, jotka on tärkeitä meille ja, jotka tekevät meidät onnelliseksi. Joskus et voi vaikuttaa kaikkeen mitä ympärilläsi tapahtuu, joten yritä päästää irti omalla tavallasi. Ajattele mitä voit tehdä ja mitä et voi tehdä asialle. Yritä parhaasi ja pyri olemaan sujut sen kanssa. Panosta lepoon, elämään ja hyvinvointiin.

Hyvät yöonet ja lepo

On hyvä nukkua tarpeeksi, kuten 7-9 tuntia joka yö. Kaikille se on yksilöllistä, minkä verran unta tarvitset, jotta pystyt suoriutumaan päivästä hyvin. Lepo on tärkeää voidaksesi hyvin.

Liikunta ja liike

Jokainen tarvitsee liikuntaa ja liikettä, mikä sopii sinulle parhaiten. Jokainen tykkää erilaisista asioista, kuten lenkkeilystä, kuntosalista, ryhmäliikunnasta, joogasta tai pilateksesta. Miten haluat liikkua ja milloin? On hyvä ottaa pieniä tavoitteita ja kehittyä omaan tahtiisi.

Ruokavalinnat

Olen oppinut, että on hyvä syödä monipuolisesti ja värikkäästi. Olen pitänyt kasvispainoitteisesta ruoasta ja välipaloista, mikä sisältää kalaa, vähän lihaa ja terveellisiä välipaloja, makeaa, kuten hedelmät ja marjat. On hyvä syödä erilaisia vihanneksia ja juureksia. Jokainen tykkää erilaisesta ruoasta, juomista ja välipaloista, joten ei ole yhtä oikeaa tapaa syödä. Jokainen tekee omat valinnat ruoan suhteen.

Veden juominen

On hyvä juoda riittävästi vettä, kuten 8-10 lasillista päivässä. Se riippuu siitä, miten paljon käytät energiaa ja hikoilet päivän aikana.

Ihmissuhteet ja ystävät

Hyvät ihmissuhteet tekevät sinut onnelliseksi ja iloiseksi. On hyvä hoitaa ihmissuhteita perheesi, ystäviesi ja läheisten ihmisten kanssa. Ehkä myös eläimet ovat tärkeitä sinulle.

On hyvä investoida läheisiin ihmissuhteisiisi. Päästä ihmisiä elämääsi, joilla on positiivinen asenne elämään. Panosta hyviin ihmissuhteisiin ja keskusteluihin ystävien ja perheen kanssa.

Pyydä apua, silloin kuin sitä tarvitset. Kerro muille mitä sinulle kuuluu ja kysy muilta, mitä heille kuuluu. Sosiaaliset ihmissuhteet vaikuttavat terveyteesi ja hyvinvointiisi. Päästä hyviä ihmisiä elämääsi ja ole vähemmän niiden kanssa, jotka vievät energiaasi.

Tärkeät asiat ja harrastukset

Mitä haluat tehdä ja mikä on sinulle tärkeää? On hyvä olla jotain kivaa tekemistä ja harrastuksia, joista pidät. Saat tarkoituksen elämällesi ja sinulla on jotain kivaa, minkä kanssa voit viettää aikaa.

Meditaatio, jooga tai pilates?

Voit kokeilla meditaatiota, joogaa tai pilatesta harjoituksina. Meditaatio auttaa selvittämään ajatuksiasi ja se rauhoittaa mieltäsi. Meillä on satunnaisesti ajatuksia pyörimässä mielessä päivän aikana. On hyvä kuunnella itseäsi ja antaa ajatuksien mennä. Voit valita, että et huomioi kaikkia ajatuksiasi, joita tulee mieleesi ja päästä niistä irti. Jooga ja pilates auttaa sinua liikkumaan ja hengittämään. Tykkään todella paljon tehdä joogaa ja pilatesta, silloin kun tarvitsen rauhallisempia liikuntaharjoituksia.

Yhteisöt

Onko sinulla hyvä työyhteisö tai kotiympäristö? Voit myös mennä kirjastoon, kahvilaan tai johonkin avoimeen tilaan, jossa voit yhteyksissä toisiin ihmisiin tai löytää uusia ihmisiä elämääsi. On hyvä kuulua johonkin yhteisöön, koska se vetää sinua puoleensa ja et ole yksin. Me olemme ihmisiä, jotka tarvitsevat muita ihmisiä lähellemme. Yhteisöt yhdistävät ihmisiä yhteen ja tuovat uusia kokemuksia elämään.

Mene mukavuusalueesi ulkopuolelle

Tuntuuko sinusta, että teet aina samoja asioita ja sinulla on oma päivärutiinisi elämässä? On hyvä joskus siirtyä pois mukavuusalueeltasi, jotta voit kehittyä. Älä anna pelon tai epäonnistumisen tunteen estää sinua toimimaan erilailla. Voit valita tehdä asioita eri tavalla kuin ennen. Et voi tietää mitä saavutat, jos et ikinä kokeile uutta.

Mitä ajatuksia hyvinvointi tai sen parantaminen herättää sinussa?
___________________________________________________

Change
https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2019/10/11/change-muutos/

We are in all the time changing.

I change. You change.

We can change if we want to.

I want to change. Be a better version of me than yesterday.

I want to be part of something bigger than I.

I think I have found something that inspires me and keep me going. 🙂

What inspires you? Tell me in comment below.

_____________________________________________________

Muutos

Me ollaan koko ajan muutoksessa.

Minä muutun. Sinä muutut.

Me voimme muuttua, jos haluamme.

Haluan muuttua. Haluan olla parempi versio itsestäni kuin eilen.

Haluan olla osa jotain itseäni suurempaa.

Uskoisin että, olen löytänyt jotain mikä inspiroi minua ja pitää minut liikkeessä.

Mikä inspiroi sinua? Kerro ihmeessä kommenteissa. 🙂

_____________________________________________________

Remember these things when it gets hard

Remember these things when it gets hard

1. Don’t look back or think the past all the time

Don’t think about the past and waste your time looking back. You can’t influence that anymore or change it. There only this moment and time. Remember that. You can only affect on that, what you do next in this present moment. You can’t go back and think about the past, it is not worth it. Learn about your experiences and move on.

2. Think positive or the smallest thing for a bad situation

Try to think positive and notice good things in bad situations. Find your power and positive resources.

3. Dream and think the future

Try to find your dreams and think more what makes you happier. What thing you enjoy and like? Think about your future and try to be present currently.

4. Be gracious to yourself

You don’t have to be perfect or the best for everything. You can also fail and make mistakes. It is okay. Try to do your best and try again today or tomorrow. It is okay to be good enough.

5. Be yourself and know your limits

It is okay to be yourself and that’s enough. Just be yourself and count on that. You can always say no if do not want to do something. Think about what you want to do and what you don’t want to do. Know your limits and do what you think is the best thing. Do not let people take advantage of you.

6. It gets better

Always comes a day when everything is better, and you don’t have to think about, how you can affect things. It gets better, always. When I was a teenager or minor, life was always harder. We had more feelings, adversity, and things that just suck. When you get older, you are wiser. You can adapt, and you accept things better or with a different attitude. Feelings are feelings, thoughts are thoughts. These go on and you move on.

remember

(canva.com)

Muista nämä asiat kun elämä koettelee 

1. Älä katso taakse tai ajattele menneisyyttäsi koko ajan 

Älä ajattele menneisyyttäsi tai menetä aikaa katsomalla menneisyyteesi. Et voi enää vaikuttaa siihen tai muuttaa sitä. On vain tämä hetki ja aika. Muista se. Voit ainoastaan vaikuttaa siihen mitä teet seuraavaksi tässä hetkessä. Et voi mennä takaisin tai ajatella menneisyyttäsi, se ei ole sen arvoista. Opi kokemuksistasi ja mene eteenpäin.

2. Ajattele positiivisestsi jopa pienistäkin asioista huonoissa tilanteissa 

Yritä ajatella positiivisesti ja huomata hyviä asioita myös huonoissa tilanteissa. Löydä voimasi ja positiivisuutesi.

3. Unelmoi ja ajattele tulevaisuuttasi 

Yritä löytää unelmasi ja ajatella enemmän mikä tekee sinut onnellisemmaksi. Mistä nautit ja tykkäät? Ajattele tulevaisuuttasi ja yritä tehdä parhaasi tässä hetkessä.

4. Ole armollinen itsellesi 

Sinun ei tarvitse olla täydellinen tai paras kaikessa. Voit myös epäonnistua ja tehdä virheitä. Se on ok. Yritä tehdä parhaasti ja yrittää uudelleen tänään ja huomenna. On ok olla ihan riittävän hyvä.

5. Ole oma itsesi ja tiedä rajasi 

On ok olla oma itsesi ja se riittää. Ole vain oma itsesi ja luota siihen. Voit aina sanoa ei, jos et halua tehdä jotain. Ajattele mitä haluat tehdä ja mitä et halua tehdä. Tiedä rajasi ja tee mitä katsot parhaaksesi. Älä anna ihmisten käyttää sinua hyväksesi.

6. Kaikki kyllä muuttuu paremmaksi 

Aina tulee päivä kun kaikki on paremmin, ja sinun ei tarvitse ajatella miten voit vaikuttaa asioihin. Kaikki kyllä muuttuu paremmaksi, aina. Kun oli teini-iässä tai nuorempi, elämä tuntui vaikeammalta. Meillä on silloin enemmän tunteita, muutoksia ja asioita, jotka vain tuntuvat vaikeammilta. Kun tulet vanhemmaksi, tulet myös viisaammaksi. Voit tottua ja hyväksyä asioita paremmin tai erilaisella asenteella. Tunteet on vain tunteita, ajatukset on vain ajatuksia. Nämä menevät ja tulevat. Sinä pystyt jatkamaan elämää.

____________________________________________________

Top 5 skincare tips

Top 5 skincare tips

 1. Nutrition
  I prefer plant-based foods and nutrition in my daily life. If you use meat or dairy products, use only good ingredients or organic products. Try to eat fish twice per week. Eat enough different color shades veggies, berries, and fruits on your day. Use healthier snacks and dessert opinions. Use less sugary, greasy and package products. Try to buy your week’s grocery chopping’s in advance, so you avoid temptation. Prep your meals and try to get your own lunches and healthier snack to work. You save money and your health.
 2. Water
  It is good to drink water about 1,5-2,5 liters in one day. It depends on how much you do exercise or moves in your days, so you could need more water if you lose it. Try to drink water from morning to night, evenly during the day. Enough water makes your skin healthier and glowing nicely.
 3. Stress-free lifestyle
  Stress and worries affect your hormone and cortisol levels. Try to stay away from stress and worries, if you just can. Practice gratitude, peace of mind and ways you can stress less. If you can, meditate or do some yoga once in your day. Meditation and yoga will clear your mindset and you get more stability and balance of life. Try 5 or 10 minutes, if you haven’t tried meditation before. You can download different apps for meditation and burn some candles to get some mood lighting.
 4. Skincare routines
  Use skin products that suit for your skin type the best. Use products, where don’t have alcohol or strong ingredients. If you have sensitive skin, use products that don’t do more harm for your skin type. Remember to wash you make up brushes regularly. Change your bed pillowcase and face towels at least once a week. Change your make up products according to the instructions regularly. You can find info from the Internet or your product package labels. Wash your make up’s every day before you go to sleep! Don’t ever sleep with your make upon. Wash your face with facial products in the morning also. Using just water dries your skin. Use some good moisturizing cream or oil twice in a day, like natural facial oil or cream. If you have acne, use some products which keep the spots away, or dry them out and don’t support the pores.
 5. Multivitamin or other supplements
  I can recommend using zinc, collagen and omega-3 caps. You get enough supplements for your skin, nails, and hair from these. It is healthy to have those. I don’t use a multivitamin supplement now. I use only this called Berocca boost-vitamin drink, which includes all the vitamins and minerals you need for your day. I use it only when I need more boost for my work days and I am tired.

Here were my tips for better skin. What is your tip? Tell me in the comment, so I can learn more. 😊 Have a nice day!

top 5 skin care tips

Top 5 ihonhoito vinkit

 1. Ravitsemus
  Suosin kasvispainoitteista ruokavaliota ja ravintoa jokapäiväisessä elämässäni. Jos käytät lihaa tai maitotuotteita, käytä vain itselle sopivia raaka-aineita tai vastuullisesti tuotettuja tuotteita.  Yritä syödä kalaa ainakin kahdesti viikossa. Syö tarpeeksi eri värisiä kasviksia, marjoja ja hedelmiä päiväsi aikana. Käytä terveellisiä välipaloja ja jälkiruokia. Käytä vähemmän sokeria, rasvaisia tai valmiiksi pakattuja tuotteita. Yritä ostaa ruokaostoksesi etukäteen, jotta vältyt houkutuksilta. Valmistele ateriasi etukäteen ja yritä ottaa mukaan omat lounaasi töihin. Ota myös terveellisiä välipaloja mukaan töihin. Säästät rahaa ja terveyttäsi.
 2. Vesi
  On hyvä juoda vettä noin 1,5-2,5 litraa päivässä. Se riippuu siitä miten paljon liikut ja kulutat päivässäsi, jolloin voisit tarvita enemmän vettä mikäli kulutat paljon enemmän. Riittävä määrä vettä tekee hyvää ihollesi ja se saa sen voimaan hyvin.
 3. Stressitön elämäntapa
  Stressi ja huolehtiminen vaikuttaa hormoneihin ja kortisoli tasoihin. Yritä olla huolehtimatta liikaa ja stressaamatta. Helpompi sanoa kuin toteuttaa, eikö vain? Harjoita kiitollisuutta, mielenrauhaa ja tapoja, joiden avulla stressaat vähemmän. Jos voit, niin meditoi tai joogaa kerran päivässä. Meditointi ja jooga auttaa sinua helpottamaan ajatuskuormaa sekä mieltäsi, saaden sinut tuntemaan tasapainoa. Yritä ensin 5 tai 10 minuuttia, jos et ole kokeillut aiemmin. Voit ladata erilaisia sovelluksia meditointia varten ja laita vaikka kynttilöitä palamaan saadaksesi tunnelmavaloa.
 4. Ihonhoito rutiinit
  Käytä ihonhoitotuotteita, mitkä sopivat ihotyypillesi parhaiten. Käytä tuotteita, mitkä eivät sisällä alkoholia tai vahvoja aineosia. Jos sinulla on herkkä iho, käytä tuotteita mitkä sopivat ihollesi paremmin. Muista pestä meikki siveltimesi tarpeeksi usein. Vaihda tyynyliinasi ja kasvopyyhkeesi ainakin kerran viikossa.Vaihda meikkituotteesi ohjeiden mukaan säännöllisin väliajoin. Voit katsoa infoa internetistä tai pakkauksen kyljestä. Pese meikkisi joka päivä ennen nukkumaan menoa. Älä koskaan nuku meikit päällä. Pese kasvosi kasvotuotteilla myös aamuisin. Jos käytät pelkkää vettä, se voi kuivattaa ihoa. Käytä hyvää kosteusvoidetta tai kasvoöljyä kahdesti päivässä. Jos sinulla on aknea, käytä tuotteita, mitkä auttavat ihonhoidossa ja ei kuivata ihoa sekä tuki ihohuokosia.
 5. Multivitamiinit ja muut lisäravinteet
  Voin suositella ihon hoitoon sinkkiä, kollageenia ja omeca 3 kapseleita. Saat riittävästi ravinteita ihoa, kynsiä ja hiuksia varten näistä. Ne on ihan terveellisiä.

Tässä oli vinkkini ihonhoitoon ja hyvinvointiin liittyen. Mitä vinkkejä sinulla on? Kerro ihmeessä kommenteissa! 😊 Mukavaa päivää sinne!

__________________________________________________

Positive attitude for life

Positive attitude for life

I have always had a positive attitude towards life. I think some of the bad experiences and things can be seen in a positive way. It’s unique if you can turn your bad experiences into lessons and that you can find some good things about them. This also means that you are not suffered for nothing.

A positive mindset in life is not always an easy way to think about everything. Negative thoughts belong to life normally. Sometimes negative thinking can stay on if you cannot stop that way of thinking. You can still learn to think more positive thoughts and get a more positive attitude for life. This is not always easy to learn, and it takes time. I have experience with this. It’s important to notice, how you speak to yourself and what kind of thoughts you think. Is it positive or negative? If you pay more attention to this, you can reverse your thinking in a better direction.

5 tips for thinking more positive:

 1. Start your day with a positive attitude, like “it’s going to be a great day”.
 2. Think good for even the smallest thing.
 3. Find humor in bad situations.
 4. Turn your self-talk or thoughts into a positive way of thinking. You should pay attention to how you talk to yourself. It does matter!
 5. At the end of your day, think of three good things that went well for this day.

At the end of the day, it is important to be grateful for everything you have in life. Or the lessons you have to learn and have experience in the past. You can always learn more and change your way of thinking. It is up to you. You can surround yourself with positive things and people who have a contribution to you. It is a good thing to be present at this time and in life general. Don’t think about the past and what you could do better. Be more kind to yourself, you don’t have to be perfect in everything you do. It is enough that you are satisfied with the result or you tried your best.

Smile and laugh more! Be you, try your best always and that’s enough! When you think something positive, you get more to your life. When you do today your very best, you will be better tomorrow. Take small steps. When you jump, then jump even higher in the next time. You get more experience every day, you achieve your goals eventually when you just take small steps forward to them. It is not the end, but the journey there is important. ❤

Have you some positive quotes or motto?

POSITIVITY

Positiivinen elämänasenne 

Minulla on aina ollut positiivinen asenne elämää kohtaan. Uskon että, myös vaikeat asiat ja kokemukset voi nähdä eri tavalla positiivisella tavalla. Se on uniikkia, jos pystyt kääntämään vaikeat kokemukset opetukseksi ja voit löytää jotain hyvää myös niistä. Tämä tarkoittaa myös sitä ettet ole kärsinyt turhaan.

Positiivinen asenne elämään ei ole aina helppo tapa ajatella asioista. Negatiiviset asiat myös kuuluvat elämään normaalisti. Joskus negatiivisuus vain pysyy yllä kun et pysty lopettamaan sitä tapaa ajatella. Voit silti opetella ajattelemaan positiivisesti ja saada enemmän positiivisuutta elämääsi. Se ei ole aina helppo oppia, mutta se vie aikaa. Minulla on kokemusta tästä. On tärkeää huomata millä tavalla puhut itsellesi ja millaisia ajatuksia mielessäsi käy. Onko ne positiivisia vai negatiivisia? Jos huomioit näitä enemmän, voit pikkuhiljaa kääntää ajatuksiasi eri suuntaan.

5 vinkkiä positiivisuuteen 

1. Aloita päiväsi positiivisella asenteella, kuten “Tästä tulee hyvä päivä.”
2. Ajattele hyviä asioita pienistäkin jutuista.
3. Löydä huumoria myös vaikeissa tilanteissa.
4. Muuta ajatuksiasi ja ajattelua positiivisempaan suuntaan. Huomioi millä tavalla puhut itsellesi. Sillä on merkitystä!
5. Päivän päätteeksi, mieti 3 hyvää asiaa päivässäsi ja mikä meni hyvin.

Päivän päätteeksi on tärkeää olla kiitollinen siitä mitä sinulla on elämässäsi. Tai opeista ja kokemuksista menneisyydessäsi, joista opit jotain uutta. Elämääsi voit koota positiivisia asioita ja ihmisiä, joilla on hyvä vaikutus sinuun. On hyvä olla läsnä tässä hetkessä ja ajassa elämässä yleensäkin. Älä ajattele menneisyyttäsi ja mitä olisit voinut tehdä paremmin. Ole armollisempi itsellesi, sinun ei tarvitse olla täydellinen kaikessa mitä teet. On riittävää tehdä juuri se mitä pystyt ja että, yritit parhaasi.

Hymyile ja naura enemmän! Ole sinä, yritä parhaasi ja se on tarpeeksi! Kun ajattelet positiivisesti, saat sitä enemmän elämääsi. Tee tänään parhaasi, voit olla parempi huomenna. Ota pieniä askeleita. Kun hyppäät, hyppää vielä korkeammalle seuraavalla kerralla. Saat enemmän kokemuksia joka päivä, saavutat tavoitteesi kun otat pieniä askeleita niitä kohti. Se ei ole loppu, vaan se matka on myös tärkeä osa elämääsi. ❤

Onko sinulla jokin motto tai positiivisuuden lause?

________________________________________

Life steps for simplify

https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2019/11/15/life-steps-for-simplify/ 

What do you really need and want for your life? It is good to take a step back and think about what your values and goals in life are general.

Tips to simplify:

 1. Do less -> it means fewer choices –> less thinking.
 2. Cook simple, with two or three ingredients. Use two choices also in snacks, so you have enough choices for your days.
 3. Buy less, just what you really need.
 4. Think about what you need to do and what you can do the next day, so you don’t get stressed out for all the tasks you need to do.
 5. Clean out your wardrobe and check that you got two or three pieces of one garment. Like two pairs of jeans, 3 t-shirts, 2 or 3 long-sleeved and so on. So, you don’t have to think about what you wear the next day. This really helps, that you don’t have to use do much money for new clothes and time to thinking about what you would wear.

Simplify

Askeleet yksinkertaistamiseen

Mitä todella tarvitset ja haluat elämääsi? On hyvä ottaa askel taaksenpäin ja ajatella mitä arvoja arvostat ja mitä tavoitteita sinulla on elämääsi kohtaan.

Vinkit yksinkertaistamiseen:

 1. Tee vähemmän -> se tarkoittaa vähemmän valintoja –> vähemmän ajattelua.
 2. Kokkaa yksinkertaisemmin, valitse kaksi tai kolme raaka-ainetta. Valitse myös kaksi vaihtoehtoa välipaloja, joten sinulla on vähemmän valittavaa päivän aikana.
 3. Osta vähemmän, ajattele mitä todella tarvitset.
 4. Ajattele mitä sinun tarvitsee tehdä ja mitä voit tehdä seuraavana päivänä, joten et ole niin stressaantunut asioista mitä sinun tulisi tehdä.
 5. Siivoa vaatekaappisi ja tarkista että, sinulla on kaksi tai kolme vaatetta jokaista laatua. Kuten kahdet farkut, kolme t-paitaa, 2 tai 3 pitkähihaista jne. Joten sinun ei tarvite käyttää liikaa aikaa vaatteiden valitsemiseen, kun vaihtoehtoja on vähemmän. Tämä myös vähentää ajan sekä rahan käyttöäsi kun uusia vaatteita ei tarvitse ostaa niin paljon.

______________________________________________

Gratitude
https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2019/11/22/gratitude/

Why we always need something new and different?

Why we can’t be grateful for what we have?

Be grateful for what you have right now.

Think about what you got and what is good near you?

Name 3 things, that you are grateful for.

Kiitollisuus

Miksi me aina tarvitsemme jotain uutta ja erilaista?

Miksi me emme voi olla tyytyväisiä siihen mitä meillä on?

Ole kiitollinen siitä mitä sinulla on juuri nyt.

Ajattele mitä sinulla on ja mikä on hyvää lähelläsi?

Nimeä 3 asiaa, mistä olet kiitollinen.

IMG_20180416_134120_031

___________________________________________

My story

My story

This is my story. I have been struggling in life.
It’s been rough. I have been anxious and depressed.
I have been suffering anxious a few years for now.
I am a pretty positive person but a few years have
been difficult than ever before.

I wanna tell you my story because I am just as open
than I can be. If this helps someone to see that you
can survive and get through whatever you deal with.
I am getting better and I have been in therapy,
I have been speaking and going through these things.

I wanna say that you can survive and get through
whatever you dealt with. I have had a crisis and
get through that but I am still dealing with some things.
I want to accept my past and go on. I have now finish
my therapy and I thought it was good for me but I want to
focus my future and now days here.

I want to dream, and do things what I love. I would want to
start new hobby. I want to keep up the good work I have been
making and focus on my family, friends and work.
Now I love my life and I am proud where
I have become and achieved in life.

I hope you very best and sincerely everything good for you.
I hope you dream and do things that you love and enjoy.

________________________________________

Minun tarinani

Haluan kertoa teille minun tarinani.
Olen joutunut käymään vaikeita asioita läpi.
Se on ollut vaikeaa. Olen ollut ahdistunut ja masentunut.
Olen joutunut kärsimään ahdistuksesta jo muutamia vuosia.
Olen aika positiivinen ihminen mutta viime vuodet ovat
olleet vaikeampia kuin ikinä ennen mikään kokemani.

Haluan kertoa teille minun tarinani, yritän olla niin
avoin kuin pystyn olemaan. Jos tämä auttaa jotakuta
näkemään, että pystyt selviytymään kaikesta mitä joudut
käymään läpi elämässäsi. Olen jo paremmassa kunnossa,
ja olen käynyt terapiassa, puhumassa ja käymässä läpi
näitä asioita.

Haluan sanoa että voit selviytyä ja päästä yli asioista,
joita käyt läpi. Minulla on ollut kriisejä ja olen päässyt niistä yli.
Olen vielä käsittelemässä joitain asioita, ja jatkan sitä.
Haluan hyväksyä menneisyyteni ja jatkaa eteenpäin.
Olen nyt lopettanut terapian ja tuntui, että se auttoi minua.
Haluan nyt keskittyä tulevaisuuteen ja näihin päiviin.

Haluan unelmoida ja tehdä asioita mitä rakastan. Haluaisin
aloittaa uuden harrastuksen. Haluan jatkaa sitä hyvää työtä
mitä olen tähän asti tehnyt itseni eteen ja keskittyä perheeseen,
ystäviin ja työhöni. Nyt rakastan elämääni ja
olen onnellinen siitä mitä minulla on elämässäni.

Toivon sinulle kaikkea hyvää ja lohdutusta silloin kuin sitä tarvitset.
Toivon että, unelmoit ja teet asioita, joita rakastat ja joista pidät.

77279951_2711845835572303_1973264548815175680_n

_____________________________________________

Becoming stronger

https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2020/02/11/becoming-stronger/ 

Becoming stronger takes time, effort and balance of life, nutrition, and regular exercise or movement. It’s a way of life. Take the time for yourself.

Sleep, rest and good things in life make you happier and well-rested. You can cope better way and you keep up when it takes a harder time, to make those better changes in life. It is not always easy, but you can always choose better and make the changes you need to. Becoming stronger makes you better, stronger and it makes a change in your wellbeing.

You get 10% off by coupon code TIIKOM10 for http://www.juststrong.com. I recommend to check out those gym clothes.

Here is the link to order:

https://www.juststrong.com/?rfsn=3695575.c161ef

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

_______________________________________________

Inspiration photos

Inspiration photos

wood-3157395__340

pexels-photo-415359

pexels-photo-674268

pexels-photo-424517

pexels-photo-1485657

pexels-photo-1886694

pexels-photo-906097

pexels-photo-3015942

pexels-photo

All photos are from pexels.com

_____________________________________________

Dieting or lifestyle changes?

https://strongerwellnessjourney.wordpress.com/2020/06/23/dieting-vs-lifestyle-changes/

Dieting

Dieting is like eating in a certain way, like diets that can be used to lose or gain weight. There are many different eating versions and styles that you can just imagine. In dieting, you eat less energy or don’t eat specific foods, drinks, or sweets. I tried the keto diet example. It was okay but I wouldn’t recommend it if you have some issues with your eating.

Lifestyle changes

Lifestyle changes are more permanent change than dieting. I prefer lifestyle changes because you can be healthier and make changes at your own pace. Dieting is a short period and lifestyle changes are a more permanent thing. I want to enjoy life and live by my own pace, without tight discipline. I want to listen to my body and make the changes that it really needs.

5 ways to change your lifestyle

1. Do small changes to your daily routines
2. Set low goals
3. Listen to your body
4. Eat breakfast
5. Do healthier choices by daily

______________________________________________

Tips for self care routines

https://strongerwellnessjourney.wordpress.com/2020/07/14/tips-for-self-care-routines/

 1. Nutrition
 2. Morning routines
 3. Evening routines
 4. Meditation
 5. Water
 6. Yoga
 7. Stretching
 8. Sleep
 9. Rest
 10. Good things to do

_____________________________________________

5 ways to motivate yourself to exercise

https://strongerwellnessjourney.wordpress.com/2020/08/04/5-ways-to-motivate-yourself/

How to motivate yourself to exercise. Sometimes you need some extra motivation to get yourself up and do some exercise. Here are some tips that help me.

5 ways to motivate yourself to exercise

1. Change your training clothes on
2. Put some motivational music that you get more energy and motivation
3. Let your goals be low and small, so you can achieve them
4. Check your calendar and make time for exercise
5. Think about how you feel when you have done your exercise

___________________________________________

Change your water, change your life

https://strongerwellnessjourney.wordpress.com/2020/08/14/change-your-water-change-your-life/

Change your water, change your life

I have had this K8 powerful antioxidant machine over a month now.

It changes your tap water to 9.5 ph water.

It really changes the water healthier, without any chemicals.

I have had some changes now.

My skin is better and clearer.

I feel more energetic. I have more energy.

This water tastes so good and it is good for you.

Even my cats drink it. It is recommend to pets have 8.5 water.

It is a great saying, that change your water, change your life.

Water is so unique that we don’t even think about that so much.

When you drink your healthy Kangen water,
you really don’t need to buy anymore bottled water!

You really make the change for nature too.

If you are interested about this K8 machine,
let me know and I will speak more about it.

__________________________________________

5 ways to motivate yourself to think more positive

https://strongerwellnessjourney.wordpress.com/2020/08/18/5-ways-to-motivate-yourself-to-think-more-positive/

How to think more positively? What motivates me to think more positively? I really like all types of meditation and visualization. It is a great way to boost your positive attitude.

 1. Talk yourself positive things
 2. Focus on good feelings
 3. Smile more
 4. Complain less
 5. Write what things you are grateful for your day or week

________________________________________________

Tips for mental health

https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2020/09/01/tips-for-mental-health/

I have been struggling a few years back for some mental health things and issues. I have been depressed and anxious. I have suffered from anxiety for a few years now. I know what it is and how it affects in to your life. But every person’s story is unique and they can’t be compared. This is my story and my opinions.

Depression can cause different symptoms, like low mood, sadness, dejection, miserable feelings, hopelessness, etc. You feel like you are broken somehow. You maybe cry more often or you can’t cry at all. You feel like your feelings are fade away. Sometimes you feel more and you are more confused than ever before.

Anxiety is like mixed feelings and thoughts that feel bigger than they are usually. You feel like you can’t breathe and think straight.

Tips for mental health

It is important to take care of yourself and your mental health. You can take care of your mental health by surrounding yourself with close family, friends, and people that care about you. It is good to take care of your relationships also.

How to take care of yourself? If you have some familiar routines in your days and weeks, it helps you to focus and take care of yourself. You can do some morning and evening routines, that help you to stay on track what you need to do. It is good to sleep enough daily. Every person needs their own time for sleep, it can be like 7-9 hours. It is good to rest also. You can take care of yourself by good nutrition, drinking water, and using less alcohol. Good nutrition includes a lot of good vitamins, minerals, and antioxidants. You get them from fresh fruits, vegetables, berries, and greens. You may also include your nutrition good proteins and carbohydrates.

How to take care of your mental health? You can take care of your mental health by good relationships, nutrition, routines, exercise or movement, and hobbies. Surround yourself, people, that you love. Eat good food and maybe take your vitamins. You need to move your body and exercise for your health. It is good for you, even if your goals are low. That is okay. In life, it is good to slow down also. It is good to worry less. Be more grateful for little things, ask yourself daily what went good and what you appreciated.
It is good to have some fun things to do and things that you enjoy. You can find your hobbies by trying new things or maybe you had some fun hobbies that you want to keep up with. You maybe are musical, or creative, or you like sport. Find out what you like and you find your hobby. Listen to music, paint or try some yoga. Maybe you like it. You can’t know that before you try. Maybe you like to go out and walk. Go and enjoy the fresh air. breathe, look around and enjoy.

Mental health

Olen jo muutamia vuosia painiskellut mielenterveyden asioiden ja ongelmien kanssa. Olen ollut masentunut ja ahdistunut. Olen kärsinyt ahdistuksesta jo muutamia vuosia. Tiedän mitä se on ja miten se voi vaikuttaa elämääsi. Mutta jokaisen tarina on uniikki ja niitä ei voi verrata toisiinsa. Tämä on minun tarinani ja mielipiteitäni.

Masennus voi aiheuttaa erilaisia oireita kuten matalaa mielialaa, surua, masentuneisuutta, alakuloisia tunteita, toivottomuutta jne. Tunnet, että olisit rikki jollain tavalla. Saatat itkeä normaalia enemmän tai et pysty itkemään ollenkaan. Joskus tuntuu siltä, että tunteesi ovat laimentuneita. Joskus taas tunnet enemmän ja olet hämilläsi enemmän kuin yleensä olet ollut.

Ahdistus on sekoittuneita tunteita ja ajatuksia, jotka tuntuvat isommilta kuin ne todellisuudessa ovat. Tunnet, ettet pysty hengittämään ja ajattelemaan järkevästi.

Vinkkejä mielenterveyden edistämiseen

On tärkeää pitää huolta itsestäsi ja sinun mielenterveydestäsi. Voit pitää huolta mielenterveydestäsi ympäröimällä itsesi sinulle rakkailla perheenjäsenillä, ystävillä ja ihmisillä, jotka ovat sinulle tärkeitä. On tärkeää myös hoitaa ja ylläpitää ihmissuhteitasi.

Miten huolehtia itsestään? Jos sinulla on tuttuja rutiineja päivissäsi ja viikoissasi, se auttaa sinua keskittymään ja pitämään huolta itsestäsi. Voit kehittää itsellesi aamu – ja iltarutiinit, jotka auttavat sinua pysymään oikealla polulla siitä mitä sinun tulee tehdä milloinkin. On hyvä nukkua riittävästi. Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen unirytmi ja unen tarve. Se voi olla 7-9 tuntia yössä. On hyvä myös muistaa levätä tarpeeksi. Voit pitää huolta itsestäsi hyvällä ravinnolla, juomalla vettä ja käyttämällä vähemmän alkoholia. Hyvä ravitsemus sisältää hyviä vitamiineja, mineraaleja ja antioxidantteja. Saat niitä tuoreista hedelmistä, vihanneksista, juureksista, marjoista ja vihreistä kasviksista. On hyvä myös sisällyttää ravintoon hyviä proteiinin ja hiilihydraattien lähteitä. On myös hyvä muistaa hidastaa silloin kuin sitä tarvitsee.

Kuinka huolehtia sinun mielenterveydestäsi? Voit pitää huolta mielenterveydestäsi hyvillä ihmissuhteilla, ravinnolla, rutiineilla, liikunnalla tai liikkeellä ja harrastuksilla. Ympäröi itsesi ihmisillä, joita rakastat. Syö hyvää ruokaa ja ota myös vitamiinisi. Sinun tarvitsee liikuttaa kehoasi ja liikkua hyvinvointisi takia. Se on hyväksi sinulle, vaikka tavoitteesi olisikin matalalla. Se on ok.
On hyvä olla hauskaa tekemistä ja asioita, joista nautit. Voit löytää sinun harrastuksesi kokeilemalla uusia asioita tai ehkä sinulla oli jokin vanha harrastus, jonka haluat elvyttää uudelleen käyttöön. Olet ehkä musikaalinen, luova tai tykkäät urheilusta. Löydä mistä pidät ja löydät harrastuksesi. Kuuntele musiikkia, maalaa tai kokeile joogaa. Ehkä pidät siitä. Et voi tietää ennen kuin kokeilet. Ehkä tykkäät mennä ulos ja kävelylle. Mene ja nauti raikkaasta ilmasta. Hengitä, katsele ympärillesi ja nauti.

_______________________________________________________

Life goals

https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2020/09/08/life-goals/

I want to be healthier.

I need to do better choices for my life.

I need to eat healthier and drink more water.

I want to sleep better and rest more.

I want to be more positive.

I want to be with my family and friends.

I want to invest in good relationships.

I want to take care of myself and the close people that I love.

I want to say no sometimes.

I want to be more outside and enjoy outdoor activities.

I want to learn new things.

I want to start my own business.

I want to be a coach and mentor to others.

If you want to get my blog post by email, leave your email address in front of this page! 

Life Goals

Haluan olla terveempi.

Haluan tehdä parempia valintoja elämässäni.

Haluan syödä terveellisemmin ja juoda enemmän vettä.

Haluan nukkua paremmin ja levätä enemmän.

Haluan olla positiivisempi.

Haluan olla perheeni ja ystävien kanssa enemmän.

Haluan panostaa hyviin ihmissuhteisiin.

Haluan pitää huolta itsestäni ja läheisistä ihmisistä, joita rakastan.

Haluan sanoa joskus EI.

Haluan olla enemmän ulkona ja nauttia ulkoilma-aktiviteeteista.

Haluan oppia uusia taitoja.

Haluan perustaa oman yritykseni.

Haluan olla mentori muille ihmisille.

Jos haluat saada sähköpostiin blogipostaukseni, jätä sähköpostisi tähän sivulle.

______________________________________________

Self-love ideas

https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2020/09/22/self-love-ideas/

 1. Journal
 2. Facemask
 3. Warm bath
 4. Meditate
 5. Take a nap
 6. Treat yourself
 7. Say something positive to yourself
 8. Yoga
 9. Learn some new skill
 10. Thank yourself

Here is some inspiration from Pinterest.

cf453fcdc1725e31e58cc81bfda74558
8262289994084c10c10b80674c9a83a6

___________________________________________________

10 healthy food to eat

https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2020/09/29/10-healthy-food-to-eat/

 1. Vegetables
 2. Berries
 3. Fruits
 4. Greens
 5. Root vegetables
 6. Protein, meat or vegan choices
 7. Citrus
 8. Brown rice
 9. Eggs
 10. Dates
10 healthy food

___________________________________________

Monthly goals

https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2020/10/06/monthly-goals/

I want to start new blog post series after gratitude posts. This is my monthly goals, what I want to achieve and do in one month. This continues all fall season to December.

Goals to October

 1. Grow business
 2. Eat healthily
 3. Exercise regularly (Yoga, meditation, pilates or walking in nature)
 4. Remember rest and good night sleep
 5. Read inspirational books

_________________________________________

How to beat anxiety?

https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2020/10/13/how-to-beat-anxiety/

Face the problem
Anxiety can be difficult to deal with, it can be overwhelming. But you can beat it if you want to. It is good to face it, although it can be difficult. It is important to face the problem as it is. So you can get perspective and look it from outside the box. You see things clearer and you get more peace.

Worry time
If you worry a lot, you could do some worry time instead. Then you get more time for yourself and your worries don’t get bigger. It is good to try out. Write 15 minutes by the evening your worries down and then leave them away. Just let it be and you clear your mind.

Speak for someone
Speak for someone you trust. It can help you to clear your mind and your thoughts can be something else than your worries or anxiety.

Stay focus
Do something that you like and you get to think something else than your anxiety. Wash your dishes or listen to music.

Breathe
Remember to breathe deeply. Your body is going to relax.

Slow down
Take a break and slow down. Take a two-step behind. Your body needs something relaxing thing to do so it can calm you down.

Go for a walk
Walking outside can clear your mind and you get something else to do. Walking can be like meditation. You just walk and breath, look around you. 

Journaling
Journaling can help you with your thoughts and you can write down what feelings you are facing. When you journal, you can push the thoughts away and move on.  

Mindfulness or meditation
Do some mindfulness or meditation exercises. You find good videos from Youtube. 

Lower your stress levels
Check your calendar. Take time for yourself. 

This picture below is from pinterest.com

e3497b29df271eabd1d5da23de371e03

______________________________________________

My spiritual journey

https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2020/10/20/my-spiritual-journey/

I have been on a spiritual journey so far a couple of years now.

I have gone through some hard and dark period of time,

when I had a very negative mindset. I had depression and anxiety.

I know what I talk about.

I know how it feels when you almost lost your hope.

I know how much it takes to take time for yourself, your health, and wellness.

I had a quite big transformation.

I got a more positive mindset.

I have learned so much about how to take care of yourself and how to get more time for yourself.

I have learned to rest and sleep better.

I think meditation and mindfulness help me a lot.


My advice to everybody today:

Just listen to your heart! Take time for yourself and your health.

What you would want to hear more about here my blog? Comment below!

____________________________________________________

Take it slow

https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2020/10/27/take-it-slow/

It is good to take it slow sometimes and just relax. You can clear your mind and soul. I like slow mornings and evenings. It helps me to get a good mood for the day and relax in the evening to get my body to sleep better.

5 tips to take it slow

1. Meditate or write a journal
2. Take time for yourself
3. Take a nap
4. Breath deep
5. Clear your mind

________________________________________

On hyvä välillä ottaa rauhallisemmin ja vain rentoutua. Voit tuulettaa ajatuksia, mieltä ja sieluasi. Pidän hitaista aamuista ja illoista. Se auttaa minua saamaan hyvän mielentilan aamuisin ja rentouttaakseni kehoni iltaisin nukkumaan käydessäni.

5 vinkkiä hidastamiseen

1. Meditointi tai kirjoita ajatuksiasi ylös
2. Ota aikaa itsellesi
3. Ota päiväunet
4. Hengitä syvään
5. Tyhjennä mielesi

_________________________________________________

Be you

https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2021/02/19/be-you/

There is everything you ever need

You are enouhg

You are strong

You are important

You will find every answer inside you

Just listen closely

And you will hear everything

Look around

Find beauty in every little thing

Try to be who you really are

Don’t hide it

Be you

_______________________________________________

Walk to this world

Nothing is better without you

I ask you to come with me

Enter to this world

I show you how amazing this world is

How beautiful it is

How there is nothing to worry about

How there is support that you need

Everything feels just right

You don’t need to stress anymore

Worry less

Think less

Dream more

Be you

There is everything you need

_____________________________________________

All days aren’t just perfect

All days aren’t just perfect

I want to write about positive things and topics.

I want to lift up people and inspire.

But all days aren’t just perfect.

It is messy sometimes.

Your thoughts are flying like thunder.

You can’t get things done.

You are tired.

You need sleep and some alone time.

You don’t want to be around with people.

You feel overwhelmed.

It is stressful.

It can feel overwhelming.

But it get’s better.

Tomorrow is a better day.


______________________________________________________

Be strong

Be strong

You are everything you ever need

When it is hard

You can survive

You can be stronger

You can heal

There is all the answers in the universe

Just listen

See what is inside of you

You are strong

You have everything you need

Listen to your heart

You know the right path

Just be strong


______________________________________________

A love letter to yourself

https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2021/04/13/a-love-letter-to-yourself/

So I wrote a love letter to myself a few months ago.

This is it.

I know you been through a lot. A lot of pain, suffer and anxiety.
One girl from a big family. Shy. Quiet. Never travel so far away.
Remember why you ever started this. Blogging, writing, and exploring the world.
You want to see the world. You want to explore and visit different places.
You want to find your own place. You know it in your heart.
Feel it. Listen closely. Remember to breathe.
You want to inspire people and get inspire yourself too.
You are passionate about writing and photographing. Telling your story.
Be brave. You can do it. You can tell your story.
You want to live freely and travel more. You want to be happy.
You want to spend more time with your family and friends.
Your goal is to help others to find their purpose in life by coaching.
You want to live your dream life.

_________________________________________________

Be strong

You are everything you ever need

When it is hard

You can survive

You can be stronger

You can heal

There is all the answers in the universe

Just listen

See what is inside of you

You are strong

You have everything you need

Listen to your heart

You know the right path

Just be strong

______________________________________________

A love letter to yourself

https://atomic-temporary-140555837.wpcomstaging.com/2021/04/13/a-love-letter-to-yourself/

So I wrote a love letter to myself a few months ago.

This is it.

I know you been through a lot. A lot of pain, suffer and anxiety.
One girl from a big family. Shy. Quiet. Never travel so far away.
Remember why you ever started this. Blogging, writing, and exploring the world.
You want to see the world. You want to explore and visit different places.
You want to find your own place. You know it in your heart.
Feel it. Listen closely. Remember to breathe.
You want to inspire people and get inspire yourself too.
You are passionate about writing and photographing. Telling your story.
Be brave. You can do it. You can tell your story.
You want to live freely and travel more. You want to be happy.
You want to spend more time with your family and friends.
Your goal is to help others to find their purpose in life by coaching.
You want to live your dream life.

________________________________________________

There is only one you

Be kind to yourself

Treat yourself with respect

With kindness

Focus on how you speak to yourself

Speak yourself good things and be positive

Try to focus on good things in life

Feel the feelings you need to feel

Don’t try to hide these feelings

It is okay to feel

Feel happiness and joy

Treat yourself like you want to treat others

With kindness, calm, and peace

There is only one you

_________________________________________________

Be okay

Listen closely

Wise words here for you…

When you are feeling low

Try to focus on what is important to you

Your basic needs

Sleep and rest

Good nutrition and real foods

Buy yourself a flowers

Make your days better

Little things

Look up

There is sunshine somewhere

Light

After dark times

You feel better

Write your thoughts on paper

You are going to be better

You are okay

Be okay