10 advice to younger you

10 advice to younger you

1. It gets better.

2. Try to focus on good things in your life.

3. Stress less.

4. Don’t worry about your future or stuff that you can’t affect right now.

5. It is okay just try your best.

6. Be true to yourself.

7. Listen to your older and wiser friends or family but do what you think is the best option.

8. Don’t try to change yourself.

9. Don’t think what everyone else thinks about you or your life choices.

10. Don’t worry about everyone else, they can take care of themselves.

10 tips

10 neuvoa itsellesi nuorempana

1. Tämä kyllä menee ohi.

2. Yritä keskittyä hyviin asioihin elämässäsi.

3. Stressaa vähemmän.

4. Älä huolehdi asioista tai tulevaisuudesta, mihin et voi vaikuttaa tällä hetkellä.

5. On ok yrittää parhaansa.

6. Ole uskollinen itsellesi.

7. Kuuntele vanhempia ja viisaampia ystäviä tai perhettä, mutta tee kuten parhaaksi näet.

8. Älä yritä muuttaa itseäsi.

9. Älä ajattele mitä muut ajattelevat sinusta tai valinnoistasi.

10. Älä huolehdi muista ihmisistä, he kyllä pitävät huolen itsestään.