Kick-start to fresh wellness journey

It’s time to start making small choices and look how my daily life looks.

What I need to change at my daily life?

What small steps I need to take next?

I wanna focus on balancing my life and daily routines. I want to make things more simple than before.

Goals for this season of wellness journey:

1. Get enough sleep and rest.

2. Slow morning and night routines: nurturing my body, mind and soul.

3. Fresh, healthy and colorful natural foods.

4. Movement: what my body really needs today?

5. Fun activities, going for a walk in nature, dancing with good music or trying something new.

6. Listening my body more and slowing the pace, so I can make better choices and notice what I really need (what improves good feelings).

What things you would wanna change in your life?

What makes you feel better?

You can share in the comments below.

– Tiia

Lähtöstartti freshiin hyvinvointi ajanjaksoon

On aika tehdä pieniä valintoja ja katsoa miltä minun päivittäinen elämä näyttää hyvinvoinnin osalta.

Mitä minun tarvitsee muuttaa päivittäisessä arjessani?

Millaisia askeleita minun kannattaisi ottaa seuraavaksi?

Haluan panostaa elämäni ja arjen rutiinien tasapainottamiseen. Haluan tehdä asiat aiempaa yksinkertaisemmin.

Tämän hyvinvointi ajanjakson tavoitteet:

1. Unta ja lepoa riittävästi.

2. Hitaat aamu- ja iltarutiinit: kehon, mielen ja sielun hoivaaminen.

3. Tuoretta, terveellistä ja värikästä luonnonmukaista ruokaa.

4. Liikkumista: mitä kehoni todella tarvitsee tänään?

5. Hauskoja aktiviteetteja, kävelyä luonnossa, tanssimista hyvän musiikin tahdissa tai uusien asioiden kokeilemista.

6. Kuuntelen kehoani enemmän ja hidastan vauhtia, jotta voin tehdä parempia valintoja ja huomata mitä todella tarvitsen (mikä parantaa hyviä tunteita).

Mitä asioita sinä haluaisit muuttaa elämässäsi?

Mitkä asiat saa sinut voimaan paremmin?

Voit jakaa halutessasi kommenttikentässä.

– Tiia