I understand… chapter 2

I can say no to opportunities, what aren’t for me.


I can change my mind.


I can surround myself with people who truely want the best for me and others.


I can leave behind my traumas, bad patterns of behavior and thought patterns.

I understand that I can only affect to my attitude, not for others reactions.

Minä ymmärrän… 2.luku

Voin sanoa ei mahdollisuuksille, mitkä eivät ole minua varten.

Voin muuttaa mieleni.

Voin ympäröidä itseni ihmisillä, jotka haluavat aidosti parasta minulle ja muille.

Voin jättää taakseni traumani, huonot käyttäytymiseni ja ajattelumallini.

Ymmärrän, että voin vaikuttaa vain omaan asenteeseeni, en muiden reaktioihin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s