What if..

Sometimes I was the only one who believed in me.

Who believed the vision that I had in my mind about my future, work or life general? I.

What would have happen if I would have believed what others where saying for me about myself, my choices or my situations?

Where I would be if I wouldn’t have taken those steps towards my goals and visions?

Would I be still there where I was 10 or 5 years ago?

If I wouldn’t have dreamed about what my life could be like?

If I wouldn’t wanted to learn and go towards my visions of life?

If I wasn’t wanting something much more better than where I already was?

What I know now?

What I have learned about these years?

What I would have done differently?

What things I couldn’t change, although I desired much more better than the reality was?

Oh my, what a life journey!

I can’t even say how much I have changed and going through past 10 years.

Now I am closing that chapter and starting totally new one.

Welcome to hear more about this!

Mitä jos…

Joskus olin ainoa, joka uskoi minuun. ⁣

Kuka uskoi visioon, mikä minulla oli mielessäni tulevaisuudestani, työstäni tai elämästäni? Minä. ⁣

Mitä olisi tapahtunut, jos olisin uskonut sen kaiken, mitä muut sanoivat minusta itsestäni, valinnoistani tai tilanteista elämässäni?

Missä olisin, jos en olisi ottanut niitä askeleita kohti tavoitteitani ja visioitani? ⁣

Olisinko edelleen siellä, missä olin 10 tai 5 vuotta sitten? ⁣

Jos en olisi unelmoinut siitä, millaista elämäni voisi olla? ⁣

Jos en haluaisi oppia ja mennä kohti visioitani elämässäni? ⁣

Jos en kaipaisi jotain paljon parempaa kuin missä jo olin silloin aiemmin? ⁣

Mitä minä nyt tiedän? ⁣

Mitä olen oppinut näistä vuosista? ⁣

Mitä olisin tehnyt toisin? ⁣

Mitä asioita en voinut muuttaa, vaikka halusin paljon parempaa kuin mitä todellisuus todellisuudessa oli? ⁣

Oi, mikä elämänmatka! ⁣

En osaa edes sanoa, kuinka paljon olen muuttunut ja käynyt läpi viimeisen 10 vuoden aikana ⁣

Nyt suljen sen luvun elämässäni ja aloitan kokonaan uuden.

Tervetuloa kuulemaan lisää tästä!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s