I am ready

Time to slow down ⁣
and take it more slower ⁣
but still plan smartly ⁣
this year 2022⁣
with small steps.⁣

I try to focus ⁣
on my mental, physical,⁣
emotional, social health and ⁣
more balanced wellbeing. ⁣

I want to ⁣
speak my truth ⁣
and let the past go.⁣

I hope that ⁣
the real persons ⁣
and right support comes ⁣
to my path when it is time.⁣

I need to let go ⁣
some things and behaviors, ⁣
what isn’t good for me anymore.⁣

I am open and ready⁣
to clear visions, ⁣
feeling it all to get peaceful mind ⁣
and creating different kind of ⁣
tomorrow from today’s actions.

Olen valmis

Aika hidastaa ja hiljentää tahtia mutta silti suunnitella varmasti tätä vuotta 2022 pienien askeleiden myötä.

Yritän keskittyä huolehtimaan mielenterveydestäni, fyysisestä toimintakyvystäni, emotionaalisesta ja sosiaalisesta terveydestäni sekä enemmän tasapainoisesta hyvinvoinnistani.

Haluan puhua totuuttani ja päästää irti menneistä.

Toivon, että aidot ihmiset ja oikea tuki tulee polulleni kun on sen aika.

Minun tarvitsee päästää irti joistain asioista ja käyttäytymisestä, mitkä eivät ole enää hyväksi minulle.

Olen avoinna ja valmis kirkkaammille visioille, tuntemaan kaiken saadakseni mielenrauhaa ja luoden erilaisen huomisen tämän päivän toiminnalla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s