Time for reflections

This new year season makes us usually think where we are and where we are going in life.

It is good time to reflect if you feel like it’s interesting for you.

Some may make new goals for this year.

It’s good time to reflect what really matters and what you wish from this year.

Winter sunset

My wishes for 2023

I made 13 wishes for this year before the end of 2022. I throwed away one wish every day before 6th of january.

The last wish that was left is the one that I need to make happen at 2023.

It was totally suprise for me because I didn’t remember anymore all those wishes.

It was the purpose for make wishes and then let go of thinking those.

What was that wish?

My wish for this year is to see the good side of things in life. This is where I want to focus on this year.

I think it is important to see and notice the good side of every situation. Even though it wouldn’t be easy task to do always, and in every situation even possible.

Sometimes we realise after or sometimes too late for what we had, or what was the life really teaching for us.

It’s also good to make small goals and wishes.

I don’t want be too hard with myself, because that isn’t good for me on the long run.

I wanna cherish also gratitude and compassion towards myself and others.

Let’s make this year more compassionate and kind.

I wish you happy moments for this new year of 2023!

Best regards, Tiia

Hope and love

Aika reflektoinnille

Tämä uuden vuoden ajanjakso saa meidät yleensä miettimään, missä olemme ja mihin olemme menossa elämässä.

On hyvä hetki reflektoinnille, jos se kiinnostaa sinua.

Jotkut saattavat asettaa uusia tavoitteita tälle vuodelle.

On hyvä aika pohtia, mikä on todella tärkeää ja mitä toivot tältä vuodelta.

Täysikuu taivaalla

Minun toiveeni vuodelle 2023

Tein 13 toivetta tälle vuodelle ennen vuoden 2022 loppua.

Heitin pois yhden toiveen joka päivä ennen 6. tammikuuta.

Viimeinen toive, mikä jäi jäljelle, on se, joka minun on toteutettava vuonna 2023.

Se oli minulle täysi yllätys, koska en enää muistanut kaikkia noita toiveita.

Se oli tämän tarkoitus, tehdä toiveita ja sitten päästää irti niiden ajattelemisesta.

Mikä se toive oli?

Toiveeni tälle vuodelle on nähdä elämän tilanteiden hyvät puolet. Tähän haluan keskittyä tänä vuonna.

Mielestäni on tärkeää nähdä ja huomata jokaisen tilanteen hyvät puolet. Vaikka se ei aina olisikaan helppo tehtävä ja joka tilanteessa heti mahdollista.

Joskus ymmärrämme jälkeenpäin tai joskus liian myöhään, mitä meillä oli, tai mitä elämä todella opetti meille.

Voi olla myös hyvä tehdä pieniä tavoitteita ja toiveita.

En halua olla liian ankara itselleni, koska se ei ole hyväksi minulle pitkällä tähtäimellä.

Haluan myös vaalia kiitollisuutta ja myötätuntoa itseäni sekä muita ihmisiä kohtaan.

Tehdään tästä vuodesta myötätuntoisempi ja ystävällisempi.

Toivotan sinne onnellisia hetkiä uuteen vuoteen 2023!

Terveisin, Tiia

Auringonlasku ja valoisampi iltapäivä 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s