Positive attitude for life

Positive attitude for life

I have always had a positive attitude towards life. I think some of the bad experiences and things can be seen in a positive way. It’s unique if you can turn your bad experiences into lessons and that you can find some good things about them. This also means that you are not suffered for nothing.

A positive mindset in life is not always an easy way to think about everything. Negative thoughts belong to life normally. Sometimes negative thinking can stay on if you cannot stop that way of thinking. You can still learn to think more positive thoughts and get a more positive attitude for life. This is not always easy to learn, and it takes time. I have experience with this. It’s important to notice, how you speak to yourself and what kind of thoughts you think. Is it positive or negative? If you pay more attention to this, you can reverse your thinking in a better direction.

5 tips for thinking more positive:

  1. Start your day with a positive attitude, like “it’s going to be a great day”.
  2. Think good for even the smallest thing.
  3. Find humor in bad situations.
  4. Turn your self-talk or thoughts into a positive way of thinking. You should pay attention to how you talk to yourself. It does matter!
  5. At the end of your day, think of three good things that went well for this day.

At the end of the day, it is important to be grateful for everything you have in life. Or the lessons you have to learn and have experience in the past. You can always learn more and change your way of thinking. It is up to you. You can surround yourself with positive things and people who have a contribution to you. It is a good thing to be present at this time and in life general. Don’t think about the past and what you could do better. Be more kind to yourself, you don’t have to be perfect in everything you do. It is enough that you are satisfied with the result or you tried your best.

Smile and laugh more! Be you, try your best always and that’s enough! When you think something positive, you get more to your life. When you do today your very best, you will be better tomorrow. Take small steps. When you jump, then jump even higher in the next time. You get more experience every day, you achieve your goals eventually when you just take small steps forward to them. It is not the end, but the journey there is important. ❤

Have you some positive quotes or motto?

POSITIVITY

Positiivinen elämänasenne

Minulla on aina ollut positiivinen asenne elämää kohtaan. Uskon että, myös vaikeat asiat ja kokemukset voi nähdä eri tavalla positiivisella tavalla. Se on uniikkia, jos pystyt kääntämään vaikeat kokemukset opetukseksi ja voit löytää jotain hyvää myös niistä. Tämä tarkoittaa myös sitä ettet ole kärsinyt turhaan.

Positiivinen asenne elämään ei ole aina helppo tapa ajatella asioista. Negatiiviset asiat myös kuuluvat elämään normaalisti. Joskus negatiivisuus vain pysyy yllä kun et pysty lopettamaan sitä tapaa ajatella. Voit silti opetella ajattelemaan positiivisesti ja saada enemmän positiivisuutta elämääsi. Se ei ole aina helppo oppia, mutta se vie aikaa. Minulla on kokemusta tästä. On tärkeää huomata millä tavalla puhut itsellesi ja millaisia ajatuksia mielessäsi käy. Onko ne positiivisia vai negatiivisia? Jos huomioit näitä enemmän, voit pikkuhiljaa kääntää ajatuksiasi eri suuntaan.

5 vinkkiä positiivisuuteen

1. Aloita päiväsi positiivisella asenteella, kuten “Tästä tulee hyvä päivä.”
2. Ajattele hyviä asioita pienistäkin jutuista.
3. Löydä huumoria myös vaikeissa tilanteissa.
4. Muuta ajatuksiasi ja ajattelua positiivisempaan suuntaan. Huomioi millä tavalla puhut itsellesi. Sillä on merkitystä!
5. Päivän päätteeksi, mieti 3 hyvää asiaa päivässäsi ja mikä meni hyvin.

Päivän päätteeksi on tärkeää olla kiitollinen siitä mitä sinulla on elämässäsi. Tai opeista ja kokemuksista menneisyydessäsi, joista opit jotain uutta. Elämääsi voit koota positiivisia asioita ja ihmisiä, joilla on hyvä vaikutus sinuun. On hyvä olla läsnä tässä hetkessä ja ajassa elämässä yleensäkin. Älä ajattele menneisyyttäsi ja mitä olisit voinut tehdä paremmin. Ole armollisempi itsellesi, sinun ei tarvitse olla täydellinen kaikessa mitä teet. On riittävää tehdä juuri se mitä pystyt ja että, yritit parhaasi.

Hymyile ja naura enemmän! Ole sinä, yritä parhaasi ja se on tarpeeksi! Kun ajattelet positiivisesti, saat sitä enemmän elämääsi. Tee tänään parhaasi, voit olla parempi huomenna. Ota pieniä askeleita. Kun hyppäät, hyppää vielä korkeammalle seuraavalla kerralla. Saat enemmän kokemuksia joka päivä, saavutat tavoitteesi kun otat pieniä askeleita niitä kohti. Se ei ole loppu, vaan se matka on myös tärkeä osa elämääsi. ❤

Onko sinulla jokin motto tai positiivisuuden lause?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s